Lidé

Oddělení historie

 

Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví

Administrativní pracovníci

Spolupracovníci z dalších fakultních pracovišť

PhDr. Petr Vojtal
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Externí vyučující (přímá výuka):

Oddělení historie                                  

PhDr. Jaromíra Knapíková (ZAO) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s archivnictvím

Mgr. et Mgr. Zdeňka Žáčková (Obvodní soud Praha 5) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou dějin práva

Mgr. Markéta Kouřilová (NPÚ) – garant a vyučující v předmětech souvisejících výukou k instalovaným objektům a prezentaci kulturního dědictví

Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. (NPÚ) – garant a vyučující v předmětech souvisejících výukou průmyslového dědictví

Mgr. Michal Zezula (NPÚ) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou archeologického a kulturního dědictví

Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví:     

Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D. (OU) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou znalectví a ikonografie

Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (SZM) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou speciální muzeologie

Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. (Janáčkova filharmonie Ostrava, SZM) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou muzikologie

Mgr. Romana Rosová, Ph.D. (NPÚ) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou památkové péče

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. (VŠB – TU Ostrava) – garant a vyučující v předmětech souvisejících s výukou památkové péče a stavebně-historického průzkumu

PhDr. Ondřej Haničák (SZM) – urbánní a rurální dědictví (výuka)

Doktorandi v prezenční a kombinované formě studia