Studijní informace

Obsah státních závěrečných zkoušek na ÚHV platný od 1. 9. 2019.

Vážení studenti, ke každému státnicovému předmětu jsou v informačním systému uvedeny okruhy. Upozorňujeme, že nejde o státnicové otázky, nýbrž o široce vymezené tematické oblasti, z nichž mohou být státnicovou komisí kladeny úžeji zaměřené otázky.

Státnicové okruhy si můžete prohlédnout také níže ve formátu pdf. Název pdf souboru se vždy shoduje s kódem Vašeho státnicového předmětu.

Úprava kvalifikačních prací se řídí Metodickým pokynem vedoucího Ústavu historických věd, který pro studenty ÚHV specifikuje Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů FPF SU.

Od 26. 4. 2022 ruší „Metodický pokyn vedoucího ÚHV FPF SU k realizaci odborných praxí profesních studijních programů z 19. 2. 2021″ a odborné praxe se nadále řídí výhradně příslušným fakultním předpisem (viz níže „Metodický pokyn k praxím“).

Nefunkční odkazy, chyby nebo nejasností hlaste prosím tajemníkovi ÚHV Mgr. Davidu Radkovi, Ph.D. (david.radek@fpf.slu.cz).“

Okruhy a metodický pokyn

Pokyn děkana č. 2/2018 Požadavky na rigorózní zkoušky ve studijním programu Historické vědy

Virtuální přednášky

Metodický pokyn k praxím

Rámcové smlouvy o zajištění odborné praxe studentů