Studijní informace

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky studijních programů (oborů) realizovaných na ÚHV FPF SU

Vážení studenti, ke každému státnicovému předmětu jsou níže uvedeny okruhy. Upozorňujeme, že nejde o státnicové otázky, nýbrž o široce vymezené tematické oblasti, z nichž mohou být státnicovou komisí kladeny úžeji zaměřené otázky.

Vzhledem k souběhu dobíhajících akreditací starých studijních oborů a nově akreditovaných studijních programů se orientujte výhradně podle kódu Vašeho studijního programu (oboru) dle IS SU.

a) Okruhy pro studijní programy akreditované po roce 2019

Historie (Bc.) kód B0222A120025

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi (Bc.) kód B0222P120001

Historie (Bc.) se specializací Památková péče kód B0222P120002

Historie-muzeologie (Bc.) kód B0222P120003

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi (Mgr. navazující) kód N0222P120001

Historie (Mgr. navazující) kód N0222A120032

b) Okruhy pro dobíhající studijní obory (v rámci studijních programů B7105, B7106, N7105, N7106, N7504)  je možno stáhnout zde. Název pdf souboru se vždy shoduje s kódem Vašeho státnicového předmětu.

Úprava kvalifikačních prací se řídí Metodickým pokynem vedoucího Ústavu historických věd, který pro studenty ÚHV specifikuje Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů FPF SU.

S platností od 26. 4. 2022 je zrušen „Metodický pokyn vedoucího ÚHV FPF SU k realizaci odborných praxí profesních studijních programů z 19. 2. 2021“. Odborné praxe se nadále řídí výhradně příslušným fakultním předpisem (viz níže „Metodický pokyn k praxím“).

Nefunkční odkazy, chyby nebo nejasnosti hlaste prosím vědeckému tajemníkovi ÚHV Mgr. Davidu Radkovi, Ph.D. (david.radek@fpf.slu.cz).

Metodický pokyn vedoucího Ústavu historických věd k úpravě závěrečných prací na ÚHV FPF SU

Pokyn děkana č. 2/2018 Požadavky na rigorózní zkoušky ve studijním programu Historické vědy

Virtuální přednášky

Metodický pokyn k praxím

Rámcové smlouvy o zajištění odborné praxe studentů