Studium v zahraničí

Ústav historických věd umožňuje zahraniční studium na následujících partnerských univerzitách:

* Bayerische Julius-Maxmilians-Universität Würzburg
* Karl-Franzens-Univesität Graz
* Univerza v Ljubljani
* Uniwersytet Wroclawski
* Uniwerzytet Mikołaja Kopernika Torun
* Uniwersytet Opolski

Pro bližší informace kontaktujte buď sekretariát Ústavu historických věd, a nebo Oddělení pro vědu a zahraniční styky.