Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

dějiny středověku
+420553684498
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Vědecké zaměření

Kulturní dějiny středověku a raného novověku, městská společnost na přelomu pozdního středověku a raného novověku, měšťanské elity, fenomén přísahy od období vrcholného středověku
do konce 19. století.

Životopis

Vzdělání:

 • 2006-2012: studium Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Odborná historie
 • 2009 – II. 2010: Polsko, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruń, Polsko (LLP/Erasmus)
 • 2012: III.-V., Uniwersytet Wrocławski, Polsko (stipendium AIA MŠMT ČR)
 • 2012–2019: studium Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • 2012: X.-XI., studijní stáž, Uniwersytet Wrocławski, Polsko (‚Rozvojový projekt 2012‘)
 • 2013: V.-VI., studijní stáž, Uniwersytet Wrocławski, Polsko (‚Rozvojový projekt 2013‘)

Zaměstnání:

 • 2012–2014: odborný pracovník v rámci projektu ESF, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
 • 2017-dosud: odborný asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě

Řešené grantové projekty

Výběrová bibliografie

Studie v časopisech 

 • KOMÁRKOVÁ, Hana. Seznamy vratislavských městských radních a přísedících městského a dvorského soudu jako prameny pro poznání strategií vládnoucích elit města, Časopis Slezského zemského muzea – Série B 65, 2016, s. 59–77.
 • KOMÁRKOVÁ, Hana. „Nüchtern und Fleißig verhalten“ Služební přísahy v pozdně středověkých a raně novověkých městech severní Moravy a Slezska, Folia Historica Bohemica 31, 2016, č. 2, s. 141–168.
 • KOMÁRKOVÁ, Hana. The Oath of Office in the Sphere of Food Production and Distribution within the Urban Communities. The Example of Late Medieval and Early Modern Silesian and Moravian Towns. Studia z Dziejów Średniowiecza 2016. nr. 21, s. 36–58.

Studie ve sbornících

 • KOMÁRKOVÁ, Hana. Fenomén přísahy v pozdně středověkém a raně novověkém městě, in: M. Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech, Opava 2014, s. 105-121.
 • KOMÁRKOVÁ, Hana. The Jewish Pogrom as The Consequence of The Economic Decline of The Community in The Middle Ages, in: Historisation of Central Europe, Zdeněk Jirásek – Karla Vymětalová (eds.), Opava 2014, s. 111-132.
 • KOMÁRKOVÁ, Hana. Přísaha v měnícím se světě pozdně středověkého města. Možnosti využití přísežných formulí na příkladu měst vratislavského právního okruhu. In: Historie 2011, Sborník prací ze XVII. Celostátní studentské vědecké konference konané 29. a 30. března 2012 v Opavě, Opava 2012, s. 63–88.