Opavská historická sympozia

IV. Opavské historické sympozium – 500 let slezské reformace

Publikace:
Program (přední) a (zadní).

III. Opavské historické sympozium – Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost

Publikace: Hana Komárková, Petr Kozák (edd.). Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost.  Slezská univerzita v Opavě, Opava 2023, ISBN 978-80-7510-564-6 (print), ISBN 978-80-7510-565-3 (online)
Tištěná publikace byla vydána s podporou města Krnova.
Odkaz zde (on-line verze)
Program (přední) a (zadní).
Publikace (obalka), (obsah), (text na přebalu), (text na záložce).

II. Opavské historické sympozium – Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře

Publikace: Bogusław Czechowicz, Ilona Matejko-Peterka, Bogdan Kloch, Jerzy Sperka (eds.). Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. Slezská univerzita v Opavě, Opava – Katowice 2022, ISBN 978-80-7510-517-2 (online)
Odkaz zde (on-line verze)
Program (přední) a (zadní).

I. Opavské historické sympozium – Opavský kongres 1820/2020

Publikace: Marian Hochel (ed.). Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2022, ISBN 978-80-7510-499-1.