Mgr. David Radek, Ph.D.

tajemník ÚHV, dějiny středověku
+420 553 684 498
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Vědecké zaměření

Dějiny pozdního středověku, starší dějiny Slezska, kulturní dějiny.

Životopis 

Vzdělání:

 • 2013–2017 doktorské studium, Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • 2011–2013 Slezská univerzita v Opavě, studijní program Historické vědy, obor navazující magisterské studium Historie
 • 2008–2011 Slezská univerzita v Opavě, studijní program Historické vědy, obor Historie

Zaměstnání:

 • 2019 – dosud tajemník ÚHV
 • 2018 – dosud odborný asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
 • 2017–2018 Analytik médií, Media Tenor s.r.o.
 • 2014 Výzkumný a vědecký pracovník v rámci projektu „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit; projekt ESF – OP VK 2.3; č. CZ1.07/2.3.00/20.0031.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • David RADEK Bolek V. Opolský (okolo 1400 – 1460). Život a legenda. Opava 2018.

Kapitoly v knihách

 • David RADEK. Rokytnické panství 1487 – 1627, In: Rokytnice v Orlických horách 1318-2018, ed. Hana Ferencová, Rokytnice v Orlických horách 2018, s. 137-155.
 • David RADEK, Vratislavský měšťan Heinz Dompnig (1490) a symbolická komunikace na sklonku středověku. In: Martin Čapský a kol., Komunikace ve středověkých městech. Opava 2014, s. 123-137.

Studie v časopisech 

 • David RADEK. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí, Slezský sborník, 2, 2017, s. 23-40.
 • David RADEK, Itinerář Bolka V. Opolského. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1, 2016, 103–124.
 • David RADEK, Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii. Husitský Tábor, 21, 2017, s. 142–168.
 • David RADEK, Zeměpanské strategie Matyáše Korvína v prostředí slezských knížat. Slezský sborník, 2, 2015, s. 207–229.
 • Martin ČAPSKÝ – David RADEK, Paralela ke zhořeleckému vévodství? K rodové politice Matyáše Korvína v Horním Slezsku. HOP. Historie – Otázky – Problémy, 1, 2015, s. 172–179.

Studie ve sbornících

 • David Radek, Bolek V. Opolský (†1460) a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku, In: Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce, edd. Wojciech Iwańczak, Agniezska Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha, Kraków 2020, s. 349-371.

 • David RADEK, The Fall of Heinz Dompnig. A Contribution to the Crisis of the Structures of Power after the Death of Matthias Corvinus In: Historisation of central Europe. edd. Karla Vymětalová – Zdeněk Jirásek, Opava 2014, s. 175–195.