Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.

památková péče

Vzdělání:

– Fakulta architektury ČVUT v Praze 1982 – 1987
– Doktorské studium 2008 – 2016, Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor: Pozemní stavby, téma distertační práce: „Obnova tradičních omítaných fasád staveb s kulturní hodnotou“.

Praxe:

1987 – 1998: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody
1998 dosud: Státní ústav památkové péče, dnes Generální ředitelství NPÚ
2007 dosud: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

Členství v odborných grémiích a organizacích:

ICOMOS, WTAcz, STOP (Společnost pro technologie ochrany památek), Domácí rada Klubu Za starou Prahu, Vědecká rada generální ředitelky NPÚ, Památková rada Územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži,  Památková rada Územního odborného pracoviště NPÚ v a Pardubicích.

Odborné zaměření a zkušenosti:

Specializuji se na péči o architektonické dědictví. V Národním památkovém ústavu jsem byl v 90. letech odborným garantem pro pražskou Malou Stranu a Hradčany. Nyní jsem garantem národních kulturních památek, například vily Tugendhat v Brně, Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd, kostela sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně, zámku v Horšovském Týně, zámku v Litomyšli nebo kláštera v Broumově. Mám na starosti agendu Vědecké rady GnŘ NPÚ, jejímž jsem tajemníkem. Od roku 2016 spolupracuji v rámci NAKI II se Stavební fakultou ČVUT na projektu „Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví“.  

Publikoval jsem okolo 200 odborných a popularizačních článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících. Jsem spoluautorem metodik Národního památkového ústavu „Obnova okenních výplní a výkladců“, „Péče o historické střechy“ a „Obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století“.

Předmětem mého odborného zájmu je teorie památkové péče, obnova fasád, vápenné technologie, otázka presentace kamenných prvků, péče o historické střechy, možnosti energetických úspor v oblasti architektonického dědictví,  otázka restaurování a rekonstrukce.

Bibliografie

2001

 • SOLAŘ, Miloš: Restaurování exteriéru opatství ve Zlaté Koruně, časopis ARCHITEKT 1/2001, str. 37, ISSN 0862-7010.
 • SOLAŘ, Miloš: Památky nerekonstruovat, ale opravovat!, časopis ARCHITEKT 1/2001, str. 77.
 • SOLAŘ, Miloš: Kateřinská Business Center, časopis ARCHITEKT 2/2001, str. 30.
 • SOLAŘ, Miloš: Nové kouzlo maloměstské zástavby, časopis ARCHITEKT 10/2001, str.32.
 • SOLAŘ, Miloš: Půdní vestavby v památkových objektech, sborník příspěvků ke konferenci Obnova památek, Masarykova kolej, Praha 1, 27. března 2001.
 • SOLAŘ, Miloš: Chvála historických střech, fórum architektury & stavitelství, 1/2001 str. 20 – 22, ISSN 1211-5975.
 • SOLAŘ, Miloš: Jaký trest za vandalské ničení architektury?, časopis Zprávy památkové péče 4/2001 – zadní strana, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Konference “ Ochrana památek a architektura střech na přelomu tisíciletí“, časopis Zprávy památkové péče 5/2001 strana 160.
 • SOLAŘ, Miloš: 30. výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace, Věstník Klubu Za starou Prahu číslo 1-2/2001 str.38, ISSN 1213-4228.
 • SOLAŘ, Miloš: Několik poznámek o stavebně historických průzkumech ve vztahu k obnově fasád, časopis Zprávy památkové péče 6/2001 strana 179 – 180.
 • SOLAŘ, Miloš: Necitlivá přestavba Hergetovy cihelny, Věstník Klubu Za starou Prahu číslo 1-2/2001 str. 17.
 • SOLAŘ, Miloš: Je prosazení mrakodrapů na Pankráci znásilněním naší stověžaté matičky?, časopis Projekt 7-8/2001 strana 12 – 13, ISSN 1211-9490.
 • SOLAŘ, Miloš: Vegetace jako prvek kulturního prostředí, sborník přednášek z odborného semináře STOP „Co s vegetací na památkách“, 11. října 2001.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvaha o autenticitě, in Palácové zahrady pod Pražským hradem; str. 40 – 45, ISSN 1210-5538; ISBN 80-86234-19-3.

2002

 • SOLAŘ, Miloš: Vegetace jako prvek kulturního prostředí, Zpravodaj STOP, svazek 4,č.2(2002), str. 6- 9, ISSN 1212-4168.
 • SOLAŘ, Miloš: Význam vápenných nátěrů pro uchování architektonického dědictví, sborník pracovního setkání STOP: Vápenné nátěry – jejich možnosti a omezení v památkové péči, 12. září 2002, str. 10 – 13.
 • SOLAŘ, Miloš: Stárnutí fasádních nátěrů na památkových objektech, sborník semináře STOP Přirozené stárnutí fasádních barev, 10. října 2002, str. 4-9.
 • SOLAŘ, Miloš: Kasárna na náměstí Republiky – vážné pochybení, časopis Architekt 7/2002, str. 76 – 77, ISSN 0862-7010,
 • SOLAŘ, Miloš: Co tvoří hodnotu historického interiéru, BULLETIN 2/2002, bulletin Umělecko historické společnosti roč. 14/2002, č. 2, str. 16 – 18.
 • SOLAŘ, Miloš: Příprava obnovy střech historických staveb, sborník příspěvků konference Obnova památek 2002 konané 26. 3. 2002, ISBN 80-238-8485-9.

2003

 • SOLAŘ, Miloš: Stárnutí fasádních nátěrů na památkových objektech, odborný měsíčník: Střechy, fasády, izolace I/2003, ročník 10 str. 43 – 46 ISSN 1212-0111.
 • SOLAŘ, Miloš: Informace o probíhající opravě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, Věstník Klubu za starou Prahu 1/2003, ročník XXXIII (IV.), str. 17 – 18 ISSN 1213-4228.
 • SOLAŘ, Miloš: Mikrovlnné vysoušení zdiva, in sborník ze semináře STOP „ Mikrovlnné metody při ochraně památek“ konaného 20.března 2003, str. 4. – 6.
 • SOLAŘ, Miloš: Kamenné zdivo z hlediska péče o stavební památky – úvod do problematiky, in sborník příspěvků z konference obnova památek 2003, konané v Masarykově koleji 25. 3. 2003, Studio AXIS, ISBN: 80-239-0303-9.
 • Péče o střechy historických budov – 2. doplněné vydání, Vojtěch Láska, Alfréd Schubert, Miloš Solař, Josef Štulc, příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 63, ISSN 1210-5538, ISBN 80-86234-35-5.

2004

 • SOLAŘ, Miloš: Život památek, život v památkách, památky v životě  – diskusní poznámka, Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2004, str. 39-40.
 • SOLAŘ, Miloš: Poznámka k poznámce o přípravě projektu parku Kampa, Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2004, str. 23.
 • SOLAŘ, Miloš: K rekonstrukci krycích povrchových úprav kamene, Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2004, str. 20 – 22.
 • SOLAŘ, Miloš: Omítky z hlediska péče o stavební památky – úvod do problematiky, Sborník příspěvků ke 4.ročníku konference OBNOVA PAMÁTEK,  ISBN 80-239-2532-6.
 • SOLAŘ, Miloš: Konfekce nabízená jako luxus, časopis Architekt 2/2004/únor, str. 16, ISSN 0862-7010.
 • SOLAŘ, Miloš: Konojedy – vysvědčení lhostejnosti naší doby, časopis Architekt 5/2004/květen, str. 67, ISSN 0862-7010.
 • SOLAŘ, Miloš: Poznámky ke směrnici WTA o dodatečných izolacích stavebních konstrukcí ve styku se zeminou, in: „Dodatečné mechanické vodorovné hydroizolace – sborník přednášek ze semináře“, str. 23-24, WTA, Praha 2. červen 2004.
 • SOLAŘ, Miloš: Teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění? Zprávy památkové péče 2/2004, str. 139, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Paní docentka Radová odešla, Zprávy památkové péče 2/2004, str. 170, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Konference Dějiny staveb Nečtiny 2004 – nezájem o památky, Zprávy památkové péče 5/2004, str. 449, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Kamenosochařské prvky na fasádách? Sborník příspěvků semináře společnosti STOP „ Barevnost kamene a kamenných prvků fasád“ konaného 14. října 2004 v Národním muzeu v Praze, str. 19 – 24.
 • SOLAŘ, Miloš: Omítky a vápenné nátěry jako tradiční ochrana konstrukcí historických staveb zhotovených z kamene, Sborník 26. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2004, str. 64-66, ISBN 80-02-01683-1.

2005

 • SOLAŘ, Miloš: Klášterní Hradisko – Vojenská nemocnice národní kulturní památkou, časopis Dějiny a současnost 1/2005 str. 8 ISSN 0418-5129
 • Až na holý kámen… Úpravy historických staveb, časopis Dějiny a současnost 3/2005 str. 8, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Obchodní dům Ještěd v Liberci, Památka! Nebourat!, časopis Dějiny a současnost 4/2005 str. 8, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Chvála starých oken, časopis Dějiny a současnost 5/2005 str. 10, ISSN 0418-5129,
 • SOLAŘ, Miloš: Chvála občanských sdružení, časopis Dějiny a současnost 6/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Archeologické výzkumy a Maltská konvence, časopis Dějiny a současnost 7/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Naděje pro památku, příslib pro výtvarné umění, časopis Dějiny a současnost 8/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Od demoličního výměru k vzorné rekonstrukci, časopis Dějiny a současnost 9/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Kurz starých zednických technik v Banské Štiavnici – Na beton? Na vápno!, časopis Dějiny a současnost 10/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Památka (ne)chráněná státem – barokní kostel a klášter v Konojedech, časopis Dějiny a současnost 11/2005 str. 12, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nenápadně ohrožená památka – Jezuitská školní budova v Olomouci, časopis Dějiny a současnost 12/2005 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova výplňových prvků historických staveb – úvod do problematiky, sborník příspěvků k 5.ročníku konference „OBNOVA PAMÁTEK 2005 – okna dveře“ konané 22. 3. 2005 V Praze, ISBN 80-239-4637-4.
 • SOLAŘ, Miloš: Obchodní dům Ještěd nebourat, časopis Architekt 3/2005 str. 64-65, ISSN 0862-7010.
 • SOLAŘ, Miloš: Anketa k tématu novostavba v historickém prostředí – anketní odpověď č. 4, časopis Zprávy památkové péče 1/2005 str. 7-8, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Konference Obnova památek 2005 – okna a dveře, časopis Zprávy památkové péče 3/2005 str. 279-280, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: 6. ročník konference Dějiny staveb, časopis Zprávy památkové péče 3/2005 str. 281, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Seminář STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů, časopis Zprávy památkové péče 3/2005 str. 281-282, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Synagoga v Úštěku, časopis Zprávy památkové péče 4/2005 str. 334, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene, in: sborník ze semináře STOP „Barevné úpravy kamene památkových objektů“ 14. dubna 2005, str. 4 – 15.
 • SOLAŘ, Miloš: Hodně chvály a jedna výtka, časopis Architekt 6-7/2005 str. 72, ISSN 0862-7010.
 • SOLAŘ, Miloš: Až na kámen neodírat, Fasády čtvrtletní revue časopisu Střechy, fasády izolace, II/červen 2005, str.42 – 4.
 • SOLAŘ, Miloš: Problém zateplování historických budov, in Sborník odborných příspěvků z konference WTA „Tepelná ochrana historických budov“, Praha 27. 9. 2005, str. 7 – 9, ISBN 80-02-01752-8.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova omítek historických staveb, sborník příspěvků ze semináře společnosti STOP Křivoklát 2005 Historické omítky, 29. září 2005, str. 4 – 9.
 • SOLAŘ, Miloš: Otázky spojené s použitím sanačních omítek při obnově památek, sborník příspěvků z 27. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2005, str. 64 – 66, ISBN 80-02-01768-4.
 • SOLAŘ, Miloš: Otázky spojené s použitím sanačních omítek při obnově památek z pohledu památkáře, in Zpravodaj STOP, svazek 7, č.4(2005), str. 7 – 10, ISSN 1212-4168.
 • SOLAŘ, Miloš: Proměny střešní krajiny, in Věstník Klubu za starou Prahu 3/2005, str. 37 – 44, ISSN 1213-4228.
 • SOLAŘ, Miloš: Vápno při obnově historických staveb, in Zborník z medzinárodného kurzu a seminára, Banská Štiavnica, 5. – 16. september 2005, str. 64 – 72, ISBN 80-969475-3-2.
 • SOLAŘ, Miloš: The Planned Construction of the Giant Shopping Centre at the Rupubliky Square in Prague – a Crime Committed on the World Heritage Site
  Heritage at Risk 2004/2005, ICOMOS 2005, str.58, ISBN 3-598-24243-3.

2006

 • SOLAŘ, Miloš: Symbol českého baroka – obnova fasád chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, časopis Dějiny a současnost 1/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Příprava korpusu barokní nástěnné malby, časopis Dějiny a současnost 2/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Jak zachránit broumovský klášter, časopis Dějiny a současnost 3/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Zámek v Horšovském Týně, časopis Dějiny a současnost 4/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, časopis Dějiny a současnost 5/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Myšlenky soudruha Štěpána se dočkají realizace – Augustiniánský klášter v Praze na Malé Straně, časopis Dějiny a současnost 6/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: O jedné fasádě ve Znojmě – zachráněná sgrafita Oskara Pafky, časopis Dějiny a současnost 7/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: O významu slova „rekonstrukce“, časopis Dějiny a současnost 8/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi – zpráva o současném stavu místa vraždy, časopis Dějiny a současnost 9/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Prázdný kostel vždy působí divně – býv. dominikánský kostel sv. Václava v Opavě, časopis Dějiny a současnost 10/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Architektonické dědictví krajiny, časopis Dějiny a současnost 11/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nadějné vyhlídky vodomilů – Městské lázně v Liberci, časopis Dějiny a současnost 12/2006 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Úloha občanských aktivit při péči o architektonické dědictví, in sborník příspěvků ke konferenci Památková péče v občanské společnosti, 19. – 20. ledna 2006, zámek Rosice u Brna, str. 15 – 16,  ISSN 1214-4320.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky obnovy fasád historických staveb, Sborník příspěvků k 6. ročníku konference Obnova památek 2006 – Fasády konané dne 21. 3. 2006 v Praze, str. 18 – 29, ISBN 80-239-6794-0.
 • SOLAŘ, Miloš: Problém zateplování fasád historických budov, časopis Objekt 3/2006  str. 32-33, ISSN 1801-6146.
 • SOLAŘ, Miloš: Památková hodnota kulturní krajiny, Sborník k Mezinárodnímu odbornému sympóziu Architektonické dědictví krajiny- Cheb 21. 9. – 23. 9. 2006, str. 15 -17.
 • SOLAŘ, Miloš: Památková hodnota kulturní krajiny, Veřejná správa 48/06, příloha str. VII-VIII, ISSN 1213-6581.
 • SOLAŘ, Miloš: Historické budovy a problém zateplení, in sborník příspěvků z konference Tepelná ochrana historických budov 2006 konané 4. 9. 2006 v Praze, str. 16 – 18, ISBN 80-02-01858-3.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova fasád historických staveb, sborník z 28. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2006, str.70-72, ISBN 80-02-01866-4.
 • SOLAŘ, Miloš: O přestavbě Kapitulního děkanství na Olomouckém hradě na Arcidiecézní muzeum, časopis Stavba 5/2006, aktuality str. 6, ISSN 1210-9568.
 • SOLAŘ, Miloš: Chvála starých oken, FASÁDY čtvrtletní revue časopisu Střechy, Fasády, Izolace IV/listopad 2006, str. 10 – 12, ISSN 1214-4592.
 • SOLAŘ, Miloš: Proč na pankrácké pláni nestavět mrakodrapy, Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2006, str. 18 – 20.
 • SOLAŘ, Miloš: Pankrác není vhodné místo pro mrakodrapy, časopis Stavba 6/2006, str. 16, ISSN 1210-9568.
 • SOLAŘ, Miloš: Ochrana památek a povolování staveb na území hl.m. Prahy, sborník Udržitelný rozvoj v oblasti správy majetku, str. 23 – 30, ČVUT Praha 2006, ISBN 80-01-03578-6.

2007

 • SOLAŘ, Miloš: K čemu je dobrá padající fasáda – perspektivy Národního muzea, časopis Dějiny a současnost 2/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Kulturní zločin uprostřed metropole – dělnická kolonie Buďánka, časopis Dějiny a současnost 3/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Už jste byli na Kačině?, časopis Dějiny a současnost 4/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Seminář památky ve Slezsku, časopis Dějiny a současnost 6/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Proč jsou důležité povrchové úpravy historických staveb – Průčelí rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu, časopis Dějiny a současnost 7/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Restaurovat, nebo konzervovat? Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, časopis Dějiny a současnost 9/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Pražský Manhattan – O mrakodrapech na Pankráci, časopis Dějiny a současnost 10/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Naděje přímo hmatatelná – Hřbitovní kostel v Horním Maršově, časopis Dějiny a současnost 11/2007 str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Proměna domu – anketa, časopis Stavba 1/2007, str. 50 – 51, ISSN 1210-9568.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky rekonstrukcí v památkové péči, sborník příspěvků z konference „Rekonstrukce nebo konzervace – Obnova památek 2007“, str. 8 – 15, Studio Axis, 20 – 21.3.2007, ISBN 978-80-239-9005-8.
 • SOLAŘ, Miloš: K otázce rekonstrukcí v památkové péči, Sborník konference Památková péče v občanské společnosti, 18. – 20. dubna 2007 Rosice u Brna, str. 13 – 19, ISSN 1214-4320.
 • SOLAŘ, Miloš: K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb, Sborník ze semináře STOP Opravy fasád historických objektů, 19.dubna 2007, str.4 – 13.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova fasád historických staveb, Zpravodaj WTA CZ 1-2/2007, str. 12 – 13, ISSN 1213-7308.
 • SOLAŘ, Miloš: Arcidiecézní muzeum v Olomouci, časopis Zprávy památkové péče3/2007 str. 202-203, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Konference Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace, časopis Zprávy památkové péče3/2007 str. 247, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Seminář Památky ve Slezsku, časopis Zprávy památkové péče4/2007 str. 340, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb, časopis Zprávy památkové péče 5/2007 str. 375 – 380, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky obnovy fasád historických staveb (1.část), časopis SPEKTRA č.4/2007, str. 38 – 40, ISSN 1801-1799.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky obnovy fasád historických staveb (2.část), časopis SPEKTRA č.5/2007, str.48 – 50, ISSN 1801-1799.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky obnovy fasád historických staveb (3.část), časopis SPEKTRA č.6/2007, str.34 – 36, ISSN 1801-1799.
 • SOLAŘ, Miloš: V čem spočívá kulturní hodnota historických střech a co proto má být předmětem jejich památkové ochrany?, MONUMENTORUM TUTELA 18, str.7 – 15, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2007, ISBN 80-89175-13-9.
 • SOLAŘ, Miloš: Jak restaurovat kámen? Omítnout nebo natřít!, sborník příspěvků z 9. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2007 v Ostravě, str. 68-69, ISBN 978-80-02-01971-8.
 • SOLAŘ, Miloš: O památkách, nástavbách a vestavbách, sborník příspěvků z konference Střešní nástavby a vestavby, Skalský dvůr říjen 2007, str. 43-47, ISBN: 978-80-86604-34-3.
 • SOLAŘ, Miloš: K otázce restaurování v památkové péči, sborník z konference restaurování restaurovaného, ARTE-FAKT, Litomyšl 29. 11. 2007, str. 5 – 7.

2008

 • SOLAŘ, Miloš: Restaurování architektury, sborník příspěvků z 30. konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2008, Brno 6. -7. března 2008, str. 62- 64, ISBN 978-80-0201998-5.
 • SOLAŘ, Miloš: Památkově chráněné psí boudy – Pražská usedlost Cibulka před zánikem, Dějiny a současnost 3/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Jak se z velkovýkrmny stal opět kostel – Zámecká kaple Zjevení páně ve Smiřicích, Dějiny a současnost 4/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Mladí mistři v Opavě – Konference věnovaná žákům Otto Wagnera, Dějiny a současnost 7/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Novostavby mezi památkami – Cena Klubu Za starou Prahu, Dějiny a současnost  8/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Fasádní nátěr versus barevnost fasády – barva jako prvek architektury, Dějiny a současnost  9/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Masaryčku nedejme! Pochybné plány pražských radních, Dějiny a současnost 10/2008, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: K otázce restaurování v památkové péči, sborník příspěvků k 8. ročníku konference Obnova památek 2008 – restaurování, studio AXIS, str. 12 -22, ISBN: 978-80-904081-0-4.
 • SOLAŘ, Miloš: Poznámky k obnově interiéru přízemí Juditiny věže, Věstník Klubu Za starou Prahu 1/2008, str. 23 – 24, ISSN 1213-4228.
 • SOLAŘ, Miloš: Souvislosti výtvarné kompozice, Fasády revue časopisu Střechy, Fasády, Izolace 4/2008, str. 18 – 20, ISSN: 1214-4592.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvaha o rekonstrukci a reverzibilitě v restaurování, Sborník příspěvků z konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování – rekonstrukce – reverzibilita – 27.11.2008, Litomyšl, str. 6-7.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova fasád věže kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi, Zpravodaj WTAcz 3-4/2008, str. 18 – 19, ISSN 1213-7308.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do problematiky obnovy fasád historických staveb (4.část), časopis SPEKTRA č.1/2008, str. 40 – 43, ISSN 1801-1799.
 • SOLAŘ, Miloš: O restaurování architektury, její údržbě, autenticitě a emocionálním vnímání, časopis SPEKTRA č.4/2008, str. 42 – 43, ISSN 1801-1799.

2009

 • SOLAŘ, Miloš: Architektonickým dědictvím krajiny jsou lidé – Chvála Agentury pro rozvoj Broumovska, Dějiny a současnost 2/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Centrum svatováclavské tradice – Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Dějiny a současnost 3/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Dominanta Jizerských hor – Televizní vysílač a hotel na Ještědu, Dějiny a současnost 5/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Plastová okna, sluneční kolektory a polystyren – Klady a zápory programu „Zelená úsporám“, Dějiny a současnost 6/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Místo archivu restaurace – Jaké bude využití pražského Clam-Gallasova paláce?, Dějiny a současnost 7/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Kráska v nesnázích – Potíže s vilou Tugendhat, Dějiny a současnost 9/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: I beton má své dějiny, Dějiny a současnost 10/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Funkcionalistická stavba v novém hávu – Obnova Husova sboru na Vinohradech, Dějiny a současnost 11/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: A tak je vyměníme za nová! Likvidace původních špaletových oken, Dějiny a současnost 12/2009, str. 10, ISSN 04-18-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: K obnově fasád kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Zpravodaj WTAcz 1-2, červen 2009, str. 25 – 27, ISSN 1213-7308.
 • POPENKOVÁ, Miloslava, SOLAŘ, Miloš: Rekonstrukce omítek na fasádách rotundy sv. Jiří a sv.Vojtěcha na hoře Říp, Zpravodaj WTAcz 3-4, prosinec 2009, ISSN 1213-7308 str. 35 – 37.
 • SOLAŘ, Miloš: Karlův most – skromný bard, ale náročný pacient – odpověď na anketní otázku, časopis Zprávy památkové péče 2/2009, str. 89 – 90, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: K otázce využití venkovských klášterů, časopis Zprávy památkové péče 2/2009, str. 105 – 107, ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: Úvod do péče o historickou architekturu, Péče o architektonické dědictví. Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební a umělecké památky. Sborník prací III. díl, Praha 2009, ISBN 978-80-85970-67-8.
 • SOLAŘ, Miloš: Význam vápenných technologií v památkové péči, Sborník přednášek ze semináře WTA Vápenné omítky pro památkovou péči 9. 12. 2009.
 • POPENKOVÁ, Miloslava, SOLAŘ, Miloš: Architektonické dědictví a program zelená úsporám, sborník konference WTA Sanace a rekonstrukce staveb 2009, str. 194-196 (lektorováno) ISBN 978-80-02-02190-2.
 • SOLAŘ, Miloš: Architektonické dědictví vyžaduje specifický přístup, sborník přednášek z konference Regenerace bytového fondu, str.85-88, ISBN 978-80-7086-001-4.

2010

 • SOLAŘ, Miloš: Půvab zchátralých fasád – Dobrá zpráva o sgrafitech na zámku v Horšovském Týně, Dějiny a současnost 1/2010, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Ohrožené památky – Mediální kampaň Národního památkového ústavu, Dějiny a současnost 2/2010, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Vždyť je to „jenom“ 19.století – chvála předsazených výkladců, Dějiny a současnost 3/2010, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Knihovna, nebo historická atrakce? Pražské Klementinum na křižovatce, Dějiny a současnost 4/2010, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Televizní vysílač a horský hotel Ještěd: čeho chceme dosáhnout památkovou ochranou?, Ještěd/evidence hodnot poválečné architektury, str. 75-78, ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04475-9.
 • SOLAŘ, Miloš: Dva na jedno téma – obnova historicky cenných fasád, SPEKTRA 2/2010, str. 17-18, ISSN 1801-1799.
 • SOLAŘ, Miloš: Architektonické dědictví a fotovoltaika, Sborník abstraktů a přednášek z konference Fotovoltaické Fórum 2010, str. 32 – 36, ISBN – 978-80-254-6853-1.

2011

 • SOLAŘ, Miloš: „…a patronu svou vložiti hrozí…“ Demolice a zachování architektonického dědictví, Dějiny a současnost 1/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Evropská stavba českého architekta – O Wenkeově obchodním domě v Jaroměři, Dějiny a současnost 2/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Projekt, v němž jde o hodně – Okresní sociální a zdravotní ústav v Ostravě, Dějiny a současnost 3/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Zachovat lidské skutky a osudy – Mojmír Horyna a Mariánská Týnice, Dějiny a současnost 4/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nespravedlnost a naděje – Klášter sv. Františka s loretánskou kaplí v Hájku, Dějiny a současnost 6/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova Jurkovičovy vily – Záslužný a zdařilý počin Moravské galerie v Brně, Dějiny a současnost 7/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Deprimující zkáza venkova – O bývalé faře ve Štítarech na Doamžlicku, Dějiny a současnost 8/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Poněkud hladová péče o památky – Zpráva o klášteře v Doksanech, Dějiny a současnost 9/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nové ve starém – Současná architektura a historické město, Dějiny a současnost 10/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Spor o prospěšnost jedné památky – Kapucínský klášter muzeem barokních soch, Dějiny a současnost 11/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Jeden ze šestnácti – Kostel sv. Václava ve Svojšicích, Dějiny a současnost 12/2011, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Restaurování vily Tugendhat, Fórum pro konzervátory-restaurátory/2011, str. 104 – 107, ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-80-8.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova tradičních omítkových fasád staveb s kulturně historickou hodnotou, Sborník odborného semináře „Opravy fasád historických budov – požadavky památkové péče a technická praxe“ STOP 20. října 2011, str. 6 – 15 .
 • SOLAŘ, Miloš: Zpráva o opravách zámku v Horšovském Týně od jeho prohlášení za národní kulturní památku; Památky západních Čech I-2011, str. 97-110, ISBN 978-80-85035-06-3.

2012

 • SOLAŘ, Miloš: Nové dílo na památce – Bastion u Božích muk, Dějiny a současnost 1/2012, str. 10, ISSN 0418-512.
 • SOLAŘ, Miloš: Nejen zachraňovat – průvodce architekturou Ostravy, Dějiny a současnost 2/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nové stavby na správných místek – Lávka ve strakonicích, Dějiny a současnost 3/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Nové technologie v obnově památky – Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, Dějiny a současnost 4/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Obnova hospodářských budov kláštera v Plasích – Centrum stavitelského dědictví, Dějiny a současnost 5/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Proč opadávají renesanční sgrafita? Obnova zámeckého areálu v Litomyšli, Dějiny a současnost 6/2012, str. 10, ISSN 0418-512.
 • SOLAŘ, Miloš: „Zde stál a zase bude stát…“ Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, Dějiny a současnost 7/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Chvála města Buštěhrad… a přímluva za jeho zámek, Dějiny a současnost 8/2012, str. 10, ISSN 0418-5129
 • SOLAŘ, Miloš: Tam, kde se filmovalo peklo – Zřícenina kostela sv. Jana křtitele v Kočově, Dějiny a současnost 10/2012, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Pražská památková rezervace – Bilance, Zprávy památkové péče 2/2012, str. 109-110; ISSN 1210-5538.
 • SOLAŘ, Miloš: K Ceně Klubu Za starou Prahu 2011, Stavba 1/2012, str. 4-5 ; ISSN 1210-9568.
 • SOLAŘ, Miloš: Význam betonu v památkové péči, Sborník odborného semináře „Obnova betonových konstrukcí s kulturní hodnotou“ STOP 26. dubna 2012.
 • SOLAŘ, Miloš. K péči o památkově hodnotné betonové konstrukce; Sborník 34. mezinárodní konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012, str. 136 – 139; ISBN 978-80-02-02414-9.
 • SOLAŘ, Miloš: Vila Tugendhat – péče o památku UNESCO, in Mies v Brně, kolektiv autorů, str. 204- 209. ISBN 978-80-86549-22-4.

2013

 • SOLAŘ, Miloš: Prohlídku nelze připustit – O kostele sv. Jakuba Většího v Želenicích, Dějiny a současnost 2/2013, str. 10, ISSN 0418-5129.
 • SOLAŘ, Miloš: Význam historických technologií Zpravodaj WTA, číslo 3-4, str. 6-8, listopad 2013, ISSN 1213-7308.

 2014

 • SOLAŘ, Miloš: K použití sanačních omítek při obnově architektonického dědictví, Sborník odborného semináře „Sanační omítky“, str. 19 – 24, STOP 2014.