Nabízené obory

Nabízené studijní programy

Bakalářské studium

  • Historie (jednooborová nebo v kombinaci s dalším oborem) – akademický (do r. 2030)
  • Historie muzeologie – profesní (do r. 2030)
  • Historie (specializace Památková péče) – profesní (do r. 2030)
  • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi – profesní (do r. 2030)
  • Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin – profesní (do r. 2032)

Magisterské (navazující) studium

  • Historie – akademický (do r. 2030)
  • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi – profesní (do r. 2030)

Doktorské studium

  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny (do roku 2031)