PhDr. Dalibor Prix, CSc.

dějiny umění, památková péče
+420 221 183 504, +420 553 684 475
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie

prix@udu.cas.cz


Vědecké zaměření

Středověká architektura ve střední Evropě, umělecko-historická topografie.

Životopis

Vzdělání:

 • 1985–1988 Akademie věd ČSSR, Ústav teorie a dějin umění, interní aspirantura
 • 1980–1984 Karlova universita v Praze, Filosofická fakulta, Katedra dějin umění a estetiky, obor Dějiny umění

Zaměstnání:

 • 2006 – dosud odborný asistent (Slezská universita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd)
 • 1998 – dosud vědecký pracovník (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)
 • 1995–1998 odborný referent (Pražský ústav památkové péče)
 • 1992–1995 odborný asistent (Slezská universita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie)
 • 1989–1992 odborný referent (Pražský ústav památkové péče a ochrany přírody)
 • 1989 učitel na ZŠ (Praha), dělník v potravinářském průmyslu (Pražské pekárny a mlýny)
 • 1985–1988 aspirant (Ústav teorie a dějin umění AV ČSSR)
 • 1984 závozník (ČSAD 101, Praha-Klíčov), skladový dělník (OD Kotva, Praha)

Výběrová bibliografie
Monografie:

 • PRIX, Dalibor, Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Historie objektu (1603–2003). Opava 2003 (142 stran, 40 vyobrazení, rejstříky, německé resumé). ISBN 80-902596-9-3
 • PRIX, Dalibor (ed.), Zemské desky krnovské. Svazek I. 1403–1522. Opava 2008 (419 stran, 10 vyobrazení (Jan Bil), rejstřík). ISBN: 978-80-86388-60-1.
 • PRIX, Dalibor, Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300. Opava 2011 (372 stran, 164 vyobrazení, jmenný a místní rejstřík, anglické resumé). ISBN 978-80-7248-757-8
 • PRIX, Dalibor, Kružbová okna presbytáře městského kostela v Uničově. O cestě jednoho motivu napříč 13. stoletím z Francie na Moravu. Opava 2014 (422 stran, 199 vyobrazení, jmenný a místní rejstřík, německé resumé). ISBN 978-80-7510-120-4

Podíl v knihách:

 • BAŤKOVÁ, Růžena a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha 1998.
 • PRIX, Dalibor, (Katalog): Kostel Narození P. Marie – Příbor; Kostel sv. Bartoloměje – Studénka; Kostel sv. Bartoloměje – tzv. Hodinová věž – Štramberk, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko (eds. Ivo Hlobil – Marek Perůtka). Olomouc 1999 (s. 226, 227 a 232).
 • PRIX, Dalibor, Nástin vývoje architektury české části Slezska 1400–1550, in: Od
  gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. IV. Opava (ed. Kaliopi Chamonikola). Brno 1999 (s. 15–30, 31–53).
 • VLČEK, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha 1999.
 • KOUŘIL, Pavel – PRIX, Dalibor – WIHODA, Martin, Hrady českého Slezska. Brno – Opava 2000.
 • BENEŠOVSKÁ, Klára a kol., Architektura gotická. 10 století architektury 2. Praha 2001 (s. 134, 166–167, 172, 174–176).
 • PRIX, Dalibor, Moravská, slezská nebo jiná středověká architektura v regionech českého Slezska? in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. I. Úvodní svazek (eds. Ivo Hlobil – Marek Perůtka). Olomouc 2002, s. 111–121.
 • FOLTÝN, Dušan a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005 (s. 375–380, 462–463, 542–557, 562–563, 569–573, 583–587).
 • MÜLLER, Karel – ŽÁČEK, Rudolf a kol., Opava. Historie, kultura, lidé. Dějiny slezských měst. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Praha 2006 (s. 57–95, 339–412).
 • PRIX, Dalibor, O slezsko-českých vztazích ve středověké architektuře doby lucemburské, in: Slezsko. Perla v České koruně. Historie. Kultura. Umění (eds. Mateusz Kapustka – Jan Klípa – Andrzej Kozieł – Piotr Oszczanowski – Vít Vlnas). Praha 2007, s. 149–172 (též v polské, německé a anglické verzi).
 • PRIX, Dalibor, O kostele sv. Benedikta, in: Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci (ed. Dalibor Prix). Ostrava 2009, s. 11–128.
 • PRIX, Dalibor, Jindřich Zdík – stavebník, in: Jindřich Zdík (1126–1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy (ed. Jana Hrbáčová). Olomouc 2009, s. 29–54.
 • PRIX, Dalibor, Hlava první. 796–1310, in: Klára Benešovská – Petr Kratochvíl (ed.) – Ivan P. Muchka – Taťána Petrasová – Dalibor Prix – Rostislav Švácha, Architektura. Velké dějiny zemí Koruny české. Tématická řada. Praha – Litomyšl 2009, s. 7–104.
 • PRIX, Dalibor, Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století, in: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (ed. David Majer). Ostrava 2011, s. 159–205 (s. 215–221, 236–241, 244–247, 296–301).
 • PRIX, Dalibor, Kostel sv. Martina do konce 18. století, in: Kostel sv. Martina v Bohušově (eds. Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula). Bohušov – Ostrava 2011, s. 85–200.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel Narození Panny Marie v Holubicích, in: Zuzana Všetečková – Vladimír Czumalo – Dalibor Prix, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. Holubice 2011 (nestránkováno, s. 7–47).
 • ŠOPÁK, Pavel a kol., Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Slezsko: Lidé a země. I. Opava 2011 (s. 18–19, 26–27, 38–39, 61–62).
 • JIRÁSEK, Zdeněk a kol., Slezsko v dějinách českého státu. I. Od pravěku do roku 1490. Praha 2012.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol., Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Slezsko: Lidé a země. II. Opava 2012 (s. 142–144, 176–177, 270–271, 276–277, 382–383, 391).
 • PRIX, Dalibor, S hradbou za zády – opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním, in: Opavské hradby (ed. František Kolář). Opava – Ostrava 2013, s. 146–153.
 • KOUŘILOVÁ, Markéta a kol., Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. Slezsko: Lidé a země III. Opava 2013 (s. 32–33, 65–66, 76–77, 84–85, 99–100, 102–105, 108–109, 204–205).
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol., Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Slezsko: Lidé a země. V. Opava 2014 (s. 111–120, 124–126, 171–173, 192–194).
 • PRIX, Dalibor, Urbanistický vývoj Opavy do roku 1618, in: Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny Opava (eds. Dalibor Halátek – Kateřina Pelcová – Michal Zezula). Opava – Ostrava 2014, s. 10–15.
 • PRIX, Dalibor, K architektuře kláštera minoritů v Českém Krumlově ve 14. století, in: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura (ed. Daniela Rywiková). Český Krumlov – České Budějovice 2015, s. 51–73.
 • KOLÁŘ, František – PRIX, Dalibor – ZEZULA, Michal a kol., Krnov – historie, archeologie. Ostrava 2015 (s. 10–33, 224–231, 328–337, 380–382)
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel dominikánů v Těšíně a Krakov, in: Památky Těšínského knížectví (ed. Klára Mezihoráková). Praha 2016, s. 15–28.
 • PRIX, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M–Ž. 1. Malešice–Újezd u Průhonic. Praha 2017 (842 stran + 6 stran).
 • PRIX, Dalibor a kol., Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M–Ž. 2. Veleslavín–Žižkov. Praha 2017 (889 + 6 stran).
 • PRIX, Dalibor, Kostel sv. Václava, in: Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města (ed. Blažena Przybylová). Ostrava 2017, s. 29–45.
 • PETRASOVÁ, Taťána – ŠVÁCHA, Rostislav a kol., Dějiny umění v českých zemích 800–2000. Říčany – Praha 2017 (s. 76–77, 96, 104, 114, 122, 124, 129, 146).
 • PRIX, Dalibor, Počátky sakrální architektury v Čechách, in: Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách (eds. Ivo Štefan – Martin Wihoda). Prameny české historie 3. Praha 2018, s. 172–205.
 • HŮRKOVÁ, Ludmila – MEZIHORÁKOVÁ, Klára a kol., Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina). Praha 2018 (s. 21–37, 173–191).

Studie v odborných časopisech:

 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel sv. Jiří v Lubojatech, okres Nový Jičín. Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, 37, 1988, s. 51–61.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel Navštívení Panny Marie v Deštném, okres Opava. Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, 38, 1989, s. 155–163.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel sv. Petra a Pavla v Opavě-Jaktaři. Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, 39, 1990, s. 112–122.
 • PRIX, Dalibor, Kostel sv. Marie Magdalény v Osoblaze do konce středověku. Umění XXXVIII, 1990, s. 254–265.
 • PRIX, Dalibor, Poznámky k rekonstrukci původní podoby kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách. Umění XXXVIII, 1990, s. 335–337.
 • PRIX, Dalibor, Stavební vývoj kostelů Nanebevzetí Panny Marie (dříve sv. Václava) v Bruntále a Zvěstování Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu ve středověku. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 40, 1991, s. 110–132.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 41, 1992, s. 108–118.
 • PRIX, Dalibor, Poznámky ke středověké architektuře kostela sv. Kříže (původně Panny Marie) v Karviné 1-Fryštátě. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 41, 1992, s. 210–223.
 • PRIX, Dalibor, Příspěvek ke středověkým dějinám minoritského kláštera v Krnově. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 42, 1993, s. 97–110.
 • PRIX, Dalibor, Příspěvek k historii kostela sv. Kateřiny a zaniklé vsi Tamovice, okres Nový Jičín. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 43, 1994, s. 97–116.
 • PRIX, Dalibor, Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách. Průzkumy památek II/2, 1995, s. 59–65.
 • PRIX, Dalibor, Průzkum kostela sv. Bartoloměje v Malých Heralticích a jeho výsledky. Průzkumy památek III/2, 1996, s. 126–135.
 • PRIX, Dalibor, Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách a její vztah k slezské architektuře ve druhé polovině 14. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 45, 1996, s. 193–213.
 • PRIX, Dalibor, Barokní kostel sv. Kateřiny v Sosnové. Na okraj poznání díla krnovské stavitelské rodiny Gansů. Časopis Slezského zemského muzea, série B, roč. 47, 1998, s. 108–121.
 • PRIX, Dalibor, Gotická přestavba kostela Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu. Umění XLVII, 1999, s. 3–17.
 • PRIX, Dalibor, Vévoda Václav II. Opavský. Ve stínu otce, husitů a bezvládí. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 48, 1999, s. 152–223.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel Panny Marie v Bohuchvalovách (dnes sv. Matouše v Boguchwałowie, Polsko). Příspěvek k poznání moravských vlivů v architektuře moravsko-slezského pomezí ve 14. a na prahu 15. století. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 49, 2000, s. 1–26.
 • PRIX, Dalibor, The Parish Church of the Virgin Mary in Głubczyce and its position in relation to the development of the aisled hall-church in Czech, Moravian and Silesian architecture of the 13th century. Biuletyn Historii Sztuki LXIV/1–4, 2002, s. 9–31.
 • PRIX, Dalibor, Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích. Průzkumy památek X/2, 2003, s. 3–62.
 • PRIX, Dalibor, O klenbě bývalé kaple Panny Marie při trojlodí městského kostela v Opavě. Na okraj poznání klenební reformy ve 14. století ve střední Evropě. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 52, 2003, s. 14–57.
 • PRIX, Dalibor, Kostel sv. Hedviky v Supíkovicích. Renesanční architektura rámcem kutzerovské kreace. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické, 52,
  2003, s. 193–210.
 • PRIX, Dalibor, Umělecká topografie ve Slezsku (historie a perspektivy). Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 58, 2009, s. 263–269.
 • PRIX, Dalibor, První opavští Přemyslovci jako zakladatelé. Slezský sborník. Acta Silesiaca CXI, 2013, s. 165–192.
 • PRIX, Dalibor, Asymetriczne sklepienia na Śląsku w XIV wieku. Rocznik Historii Sztuki XLI, 2016, s. 5–22.
 • PRIX, Dalibor, Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století. Průzkumy památek XXIV/1, 2017, s. 3–38.
 • PRIX, Dalibor, Umělecké památky Prahy: ohlédnutí za jedním tématem. Zprávy památkové péče 78/2, 2018, s. 174–176.

Studie ve sbornících:

 • PRIX, Dalibor, Páni z Krnova a Lobenštejna na středověkém Opavsku, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis C 1/1994. Opava 1995, s. 43–58.
 • PRIX, Dalibor, Vévoda Václav I. Opavský. Příspěvek k dějinám Opavského vévodství počátkem poslední čtvrtiny 14. století, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3/1997. Opava 1997, s. 54–89.
 • PRIX, Dalibor, Počátky a rozvoj minoritského kláštera v Opavě ve středověku, in: Opava. Sborník k dějinám města 1. Opava 1998, s. 39–62.
 • PRIX, Dalibor, Vývoj církevní organizace na Opavsku do poloviny 14. století – Stav a úkoly výzkumu, in: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě (ed. Mečislav Borák). Opava 1998, s. 88–100.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové. Sborník bruntálského muzea 1999, s. 5–31.
 • PRIX, Dalibor, Výsady brumovického volenství (Příspěvek k diplomatáři moravského markrabího Prokopa na pozadí mocensko-politických proměn moravsko-slezského pomezí koncem 14. století), in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 10. výročí ÚHM 5/2000, Opava 2000, s. 181–192.
 • PRIX, Dalibor, Pozapomenutá památka. Kostel sv. Mikuláše v Horních Životicích. Sborník bruntálského muzea 2002, s. 45–65.
 • PRIX, Dalibor, Slezskoostravský donátor. K identifikaci klečícího rytíře na gotickém obraze Madony ze Slezské Ostravy, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6/2003, s. 142–170.
 • PRIX, Dalibor, Vyšší Brod a Naumburg, in: Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. (ed. Milada Studničková). Praha 2010, s. 268–283.
 • PRIX, Dalibor, Středověký kostel Panny Marie (dnes Božího těla) ve Staré Červené Vodě, in: X. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma Jesenicko v kontextu vývoje slezské a moravské architektury. Sborník referátů. (ed. Květoslav Growka). Jeseník 2010, s. 9–25.
 • PRIX, Dalibor, Středověká kaple sv. Marie Magdalény při klášteře minoritů v Krnově, in: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka (eds. Ivo Hlobil – Daniela Rywiková). Ostrava 2012, s. 137–179.
 • PRIX, Dalibor, Kaple hamerníka Kleinnickela, in: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (eds. Jiří Doležel – Martin Wihoda). Brno 2012, s. 373–395.
 • PRIX, Dalibor, Transformace a inovace: presbytář městského kostela Panny Marie v Uničově, in: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila (eds. Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix). Praha 2012, s. 243–264.
 • PRIX, Dalibor, Magdeburg a Troyes – paralela nebo souvislost?, in: Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské (eds. Jan Chlíbec – Zoë Opačić). Praha 2015, s. 333–354.
 • PRIX, Dalibor, Soupisy památek nedokončené a nezačaté, in: Věda minulosti dnes. Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů (eds. Jiří Roháček – Kristina Uhlíková). Praha 2016, s. 87–95.

Ediční činnost:

 • Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha 2002 (Artefactum).
 • Dalibor Prix – Jiří Roháček (eds.), Epigraphica & Sepulcralia. I. Praha 2005 (Artefactum).
 • Dalibor Prix a kolektiv, Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci. Ostrava 2009 (NPÚ, ú.o.p. Ostrava).
 • Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula a kolektiv, Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Ostrava 2011 (Obec Bohušov – NPÚ, ú.o.p. Ostrava).
 • Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha 2012 (Artefactum).
 • František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula (eds.), Krnov – historie, archeologie. Ostrava 2015 (NPÚ, ú.o.p. Ostrava).