Ing. et Mgr. Hana Rajhelová

restaurování
+420 553 684 485, +420 553 684 478
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Vědecké zaměření

Průzkum historických materiálů, technologie konzervace a restaurování historických materiálů, analytická chemie, biochemie

Životopis

Vzdělání:

 • 2007-2009: studium Mgr., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor Analýza biologických materiálů
 • 2009-2011: studium Ing., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
 • 2013-dosud: studium Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Nanotechnologie

Zaměstnání:

 • 2010-2011: laboratorní a vědecký pracovník, Univerzita obrany
 • 2012-dosud: odborný asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
 • 2017-8/2019: restaurátor, Slezské zemské muzeum
 • 9/2019-dosud: konzervátor, Národní památkový ústav, Archeologické pracoviště Opava

 Výběrová bibliografie

Studie v časopisech 

 • RAJHELOVÁ, Hana; PLACHÁ, Daniela. Choice of Suitable Desalination Method for Charred Archeological Finds from Mikulčice, Journal of Nanocomposite and Nanoceramics 4(1), 2013, s. 39-46.

Studie ve sbornících

 • RAJHELOVÁ, Hana; ŠIMEK, Filip. Součásti oltáře ze zaniklého kostela sv. Jana Nepomuckého v Opavě-Kylešovicích. In: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě. Ostrava: Národní památkový ústav 2016, s. 49–56.
 • RAJHELOVÁ, Hana. Muzea, památky a konzervace 2016. In: Muzea, památky a konzervace 2016, Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 8-9.
 • DOČKALOVÁ, Veronika; RAJHELOVÁ, Hana. Konzervace souboru kovových archeologických artefaktů z lokality Krnov – Zádní Cvilínský kopec. In: Muzea, památky a konzervace 2016, Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 27-30.
 • ŠIMEK, Filip; RAJHELOVÁ, Hana; DĚDKOVÁ, Kateřina. Komplexný konzervátorsko-reštaurátorský zásah na dvojici polychromovaných sôch anjelov. In: Muzea, památky a konzervace 2016, Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 70-75.