Projektové aktivity

Sport jako podívaná

První odborné představení počátků sportovního diváctví a zrodu fanouškovské kultury v českých zemích (Československu) do roku 1945.

Schlaraffia: prvek hry v kultuře 19. století

Schlaraffie (česky též Šlarafie) byly pánské spolky převážně německých měšťanských elit pěstující akord přátelství, umění a humoru při důsledném zachovávání svérázného pseudorytířského ceremoniálu. 

Little (Big) Women

Projekt o postavení ženy ve společnosti v minulosti, které záviselo a stále závisí na řadě faktorů. Některé z nich jsou trvalé a neměnné (vrozené), některé se dynamicky mění v průběhu života ženy v závislosti na jejím věku, členech její rodiny a dalších faktorech, jako je vypuknutí ozbrojeného konfliktu, epidemie nebo okolnosti politického a ekonomického vývoje. 

Těšínské Slezsko
1920–2021

Československo-polský spor o Těšínsko v letech 1918–1920 vyústil v rozdělení 600 – letého celistvého území knížectví mezi nově vzniklé Československo a Polsko. Dějiny Těšínska se tak včetně procesu vedoucího k jeho dělení staly naším společným kulturním dědictvím.