Habilitační a profesorské řízení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě je oprávněna konat, na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny.

Další informace zde