Ústav historických věd se již podruhé v řadě může pyšnit tím, že jednomu z jeho akademických pracovníků byla udělena Cena rektora Slezské univerzity v Opavě  za vědeckou, uměleckou a jinou tvůrčí činnost. […]

Ve spolupráci s nakladatelstvím Togga vydává Slezská univerzita knihu akademického pracovníka ÚHV Mariana Hochela! Objednat si ji můžete např. zde  https://www.kosmas.cz/…/vivant-denon-a-kouzlo-empiru/   Anotace: Jestliže se současná historiografie vyznačuje rozmanitostí tematickou […]

Odkaz pro připojení na tým: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3Ae3c11ffb28f3456598830bb0c42a2d35%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D3f208572-e5ff-43b1-84ae-f4a0eb0803c3%26tenantId%3Da6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f%26fbclid%3DIwAR0dngmBh86Z8HgeLmXqcWBXAD7LCGM2pI_hEQNfqDpwKhceCQTLvqCr9ZQ&type=team&deeplinkId=06c072e8-8686-4d02-84e6-ff32de6155cd&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true