Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

emeritní profesor
+420 553 684 477

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání:

 • 1961 FF MU Brno, obor historie-čeština
 • 1967 PhDr. FF MU Brno
 • 1968 CSc. UJEP Brno, obecné dějiny
 • 1963-1972 Historický ústav ČSAV Praha
 • 1973-1978 Krajské kulturní středisko Brno
 • 1978-1979 Městské kulturní středisko S. K. Neumana Brno
 • 1979-1984 Historické muzeum Slavkov u Brna
 • 1984-1993 Muzeum města Brna
 • 1993-2012 SU FPF v Opavě, vědecko-pedagogický pracovník

 

Účast na mezinárodních kongresech, konferencích a seminářích v zahraničí:

 • Innsbruck (1989, 1992, 1999, 2001)
 • Janov (1989)
 • Eger (1990)
 • Vídeň (1991, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002)
 • Mnichov (1991)
 • Hannover (1991)
 • Terst (1991)
 • Bad Wiesee (1994)
 • Štýrský Hradec (1995, 1998, 2002)
 • Paříž (1995, 1999, 2000, 2001, 2002)
 • Berlín ( 2000, 2001, 2002)
 • Univerzita Wroclaw (2001)
 • Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica (2003)
 • Univerzita Würzburg (2004)
 • Universita Mikuláše Koperníka Toruň (2006)
 • Univerzita Štýrský Hradec (2007)
 • Národní archiv Paříž (2007)

 

Účast v zahraničních projektech a komisích:

 • Člen redakční rady a týmu „Aufklärung – Revolution – Vormärz“, mezinárodního týmu odborníků pro dějiny osvícenství a revolucí (1750 – 1850) se sídlem při univerzitě v Innsbrucku, vedoucí týmu prof.dr.Helmut Reinalter
 • Členství ve vědecké radě francouzských a českých historiků pro studium Francouzské revoluce a Císařství se sídlem v Muzeu francouzské armády, Paříž – Invalidovna.
 • Členství v International Napoleonic Society (Societé Napoléonienne) se sídlem v Montrealu (Kanada), prezident Ben Weider, CMC, PHD.
 • Členství v poradním výboru pro česko – italské kulturní styky při velvyslanectví Italské republiky v Praze.

Účast v domácích odborných komisích a redakčních radách:

 • člen Českého národního komitétu historiků, Praha
 • člen oborové komise pro obecné dějiny při filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha
 • člen oborové komise pro historii při pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
 • člen redakční rady časopisu Historický obzor, Praha
 • člen redakční rady časopisu Historická revue, Bratislava
 • oponentem, resp. členem komisí při habilitačních a profesorských řízeních (Praha, Olomouc, České Budějovice, Bratislava)

Knižní monografie:

 • Slunce nad Slavkovem, Mladá fronta 1984, 422 stran. Práce byla obhájena roku 1992 na filozofické fakultě Masarykovy univerzity jako práce habilitační . 2. vydání v roce 2000.
 • Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu 1918-1938, Charakteristika agrárního hnutí v Československu, vyd.Ústav čs. a světových dějin ČSAV Praha 1988, 267 stran.
 • Černý den na Bílé hoře. 8. listopad 1620. AVE Brno 1998, 175 stran.
 • Bitva tří císařů. Brno 2005, 160 s. (též mutace v něm., franc. a angl.)

Knižní monografie (spoluautor)

 • Brno – Historie, nakl. Šifra – Rapid Brno 1993 (spoluautoři Frant. Zřídkaveselý a Vladimír Šmída) vlastní podíl 67 stran.
 • Kulturführer Waldviertel, Weinviertel, Südmähren. Nakl. Deuticke Wien 1993 – vlastní podíl 35 hesel.
 • Historie stará tisíc let (Dějiny Brna), in „Brno – město a veletrhy.“ Nakl. Šifra Brno 1998. Vlastní podíl s. 9 – 79.
 • Moraviae metropolis. In: slavnostní sborník „Duše Brna“ (The Spirit of Brno),red.Ludvík Kundera, VUTIUM Brno 1998, s. 10 – 14.
 • Kniha králov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. Vydavateľstvo Kleio Bratislava 1998 – autorství dvou kapitol , s.255 – 260, 267 – 270.
 • Historie lóže Most 1925 – 1951. In: Most – Brücke – Bridge, Praha 2000, s. 4 – 12.

Studie ve sbornících a časopisech

 • Brněnská internace účastníků neapolské buržoazní revoluce 1820, in Brno v minulosti a dnes IV., Brno 1962, s. 32 – 48.
 • L´epilogo dell´intervento austriaco contro Napoli nel 1821 e l´essilio dei muratisti napoletani Colletta e Pepe in Moravia, in Historica VIII., Praha 1964, s.89 – 101.
 • Karbonáři, in Dějiny a současnost, č.8, roč.6, Praha 1964).
 • Charakteristika vzájemného poměru Hradu a politických stran v systému parlamentní demokracie první ČSR. Konference k 50.výročí vzniku ČSR -Hořálka červen l968, sv.2, Praha l968.
 • Antonín Švehla, in Dějiny a současnost,č.11, roč.10, Praha 1968.
 • Jedině v Praze je klíč k uherské politice, in Dějiny a současnost,č.5, roč.11, Praha 1969.
 • Rolnické hnutí ve společenském a politickém životě Československa 1918 – 1938. Téze ke kolektivnímu referátu pro XIII. mezinárodní kongres historických věd 1970 v Moskvě, ČSAV Praha 1970.
 • Republikánská strana lidu venkovského a malorolnického ve vládě panské koalice 1926 – 1929, in ČsČH,č.2-3, roč. 1970, s. 195 – 236.
 • Konec vlády panské koalice a republikánská strana v roce 1929, in ČsČH, č.6, roč. 1970, s.551 – 592
 • Dva směry v čs. agrárním hnutí a rozchod Karla Práška s republikánskou stranou, in Sborník historický 18, Praha 1971, s.113 – 148.
 • Sonderaktion 17. November, in Forum č.22, roč.25, Berlin 1974.
 • Slavkovské slunce, in Věda a život č.12, roč. 1980.
 • Rozhodnutí před Vídní. Turecká říše a Evropa roku 1683,in Věda a život č.9, roč. 1983.
 • Morava za války roku 1805, in sborník Byla vojna byla, Historické muzeum ve Slavkově, 1983.
 • Evžen Savojský včera a dnes, in Věda a život č.4, roč. 1986.
 • Málo známý autor světoznámé písně, in Věda a život č.6, roč.1986.
 • Tam u Králové Hradce, in Věda a život č.7, roč. 1986.
 • Fridericus rex, in Věda a život č.8, roč. 1986.
 • Marie Skotská a Alžběta Anglická, in Věda a život č.2, roč. 1987.
 • Na Něvském prospektu 1. března 1887, in Věda a život č.3, roč. 1987.
 • Setkání na ligurském pobřeží, in Věda a život č.4, roč. 1987.
 • Zánik a znovuzrození Mary Rose, in Věda a život č.5, roč. 1987.
 • Borodino 1812, in Věda a život č.9, roč. 1987.
 • Der Spielberg als Strafanstalt der Habsburgermonarchie, in 200 Jahre Rechtslebens in Wien, Wien 1985.
 • Špilberk jako státní věznice, in Historická Olomouc a její současné problémy VI., UP Olomouc 1987.
 • Vivat Georgius rex, in Věda a život č.3, roč. 1988.
 • Mír zvaný Vestfálský, in Věda a život č.10, roč. 1988.
 • Slavná revoluce, in Věda a život č.12, roč. 1988.
 • Internace vídeňského jakobína Andrease Riedela v Brně, in Forum brunense I.,Brno 1988, s. 19 – 28.
 • Havárie, in Universitas, Brno, č.1, roč. 1989.
 • Silvio Pellico a jeho odkaz, in Věda a život č.6, roč. 1989.
 • Slavnost vítězů, in Věda a život č.9, roč. 1989.
 • Husitské spiknutí v Brně roku 1422 a původce jeho odhalení, in Forum brunense II.,Brno 1989, s.18 – 26.
 • Uherští jakobíni a Brno, in Slovensko a Veľká francúzska revolúcia, XVIII. vlastivedný seminár v Trnave, Trnava 1989, s. 62 – 73.
 • Privjet iz Južnoj Moravii,in sborník Tak daljeko, tak blizko, Centralno – Černozemnoje izd-vo Voroněž 1990.
 • Generál Laudon jede skrz vesnici…, in Věda a život č.7, roč. 1990.
 • Bílá hora – legenda a skutečnost, in Věda a život 11, roč. 1990.
 • Il buffone catalano del´Imperatore Sigismondo come iniziatore dello svelamento di una congiura ussita a Brno, Atti del IV. Congresso.
 • nternazionale di studi storici. Rapporti Genova – Mediterraneo – Atlantico nell´etá moderna a cura di Raffaele Belvederi VIII., Genova 1990, s. 369 – 382.
 • Hrad a ti druzí, in ROK (Revue otevřené kultury) č.3, Brno 1990, s. 31 – 36.
 • Život v brněnských věznicích před sto čtyřiceti lety, in Forum brunense III., Brno 1990, s. 148 – 162.
 • Zapomenutý portrét Josefa I., in Forum brunense III.,Brno 1990, s. 133 – 136.
 • Antonín Švehla – straník ve službě státu, in Přítomnost č.4,roč. II.,Praha 1991, s. 24 – 25.
 • Úskalí historiografie, in ROK (Revue otevřené kultury) č.6, Brno 1991, s. 24 – 25.
 • Tschechen und Slowaken, in Die Weltbühne č.23,Berlin 1991, s. 676 – 679.
 • Vladykova smrt.Historie stará devět století, in ROK (Revue otevřené kultury) č.4, Brno 1991, s.42 – 44.
 • Brnenská dohra Martinovičovho sprísahania. Uhorskí jakobíni na Špilberku, Historická revue, č. 6, roč. III, Bratislava 1992.
 • Francouzi a Rusové ve válce třetí koalice, in revue ARtMI, č.1/ 1991, s. 6 – 12.
 • Návštěvy polských panovníků v Brně, in Forum brunense III., Brno 1992, s. 65 – 71.
 • Vzpomínka na rok 1848 v Brně, in Forum brunense III., Brno 1992, s. 175 – 180.
 • Charles Sealsfield, spisovatel dvou kontinentů, in Literární noviny č.11, Praha 19. 3. 1992.
 • Die Französische Revolution und Mähren, in sborník Die Französische Revolution, Mitteleuropa und Italien,vyd. Helmut Reinalter, Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850“, Frankfurt- Bern – New York Paris 1992, s. 201 – 213.
 • Čierny deň na Bielej hore. Osudná porážka českých stavov roku 1620, in Historická revue č.1, roč.IV, Bratislava 1993.
 • Nationalismus am Beispiel der Tschechoslowakei, in sborník Frieden, Tradition und Zukunft, Würzburg 1993, s. 284 – 289.
 • A csehországi és Morvaorszagi katonai erödök változó szerepe a Brünni Spielberg példáján, in Különlenyomat a Studia agriensia 14. kötetélböl, Eger 1993, s. 29 – 36.
 • L´epilogo dell´intervento austriaco contro Napoli nel 1821, in sborník Sentieri della libertá e della fratelanza ai tempi di Silvio Pellico, Bastogi – Foggia 1994, s. 47 – 58.
 • Brněnská židovská obec v 18.století a sekta Jakuba Franka, in Forum brunense IV.,Brno 1993, s. 71 – 82.
 • Život na brněnských školách v polovině 19. století, in Forum brunense IV., Brno 1993, s. 231 – 240.
 • Hľadači hodnót, in Historická revue č.2, roč.V., Bratislava 1994.
 • L´internement d´Andreas Riedel, jacobin viennois á Brno, in Historica, Series nova 1/XXXI, Praha 1994, s. 75 – 87.
 • Die Tschechoslowakische Volkspartei zwischen rechts und links (1918 – 1938), in Symposion „Die Stellung der römisch – katholischen Kirche und der politische Katholizismus in Österreich und in den Nachfolgestaaten 1918 – 1938“, 19. – 21. April 1995, Graz 1995, s. 134 – 143.
 • Der Schwed´ ist im Land, in Kultur – Weinviertel, č.3, roč.1995, Mistelbach 1995.
 • Saská účast na první slezské válce. Tažení saské armády do Čech a na Moravu 1741 – 1742 ve světle pramenů Zemského archivu v Opavě, in Acta historica et museologica universitatis Silesianae Opaviensis, řada C, 2/95, Opava 1995, s. 119 – 126.
 • Brněnští augustiniáni v 19. století a případ Filipa Neděle, in Časopis Matice moravské, č.2, roč. CXIV., Brno 1995, s. 311 – 324.
 • Jozef II. – kráľ v klobúku, in Historická revue VII.,č.1, Bratislava 1996.
 • Posledný rímsky cisár, in Historická revue, VII, č.3, Bratislava 1996.
 • Aufklärer trafen einander in Brünner Salon. Das Wirken der Freimaurer im mährischen Raum. In Quatuor-Coronati-Berichte, Heft Nr.16, Wien 1996.
 • Brněnská dohra Martinovičova spiknutí, in Forum brunense VI, Brno 1995/ 1996, s. 33 – 46.
 • Peter Veĺký a cárovič Alexej, in Historická revue, VII, č.4, Bratislava 1996.
 • Kaunitz und die böhmischen Länder, in sborník Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg 1711 – 1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung, Graz – Esztergom – Paris – New York 1996, s. 163 – 170.
 • Rakouská politika v severní Itálii po pádu Napoleonova císařství ve světle písemné pozůstalosti maršála F.H. Bellegarda, in Pocta Josefu Polišenskému, Olomouc 1996, s. 163 – 170.
 • Die mährische Landeshauptstadt um 1800 und die Brünner Augustiner – Eremiten, in Bohemia, Band 38, Heft 1, München 1997.
 • Kníže Felix Lichnovský jako představitel militantního konzervatismu na prahu revoluce 1848, in Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3/ 1997, s. 122 – 145.
 • Doma nebol prorokom – Ján III. Sobieski, hrdina spod Viedne, in Historická revue č.10, roč.VIII, Bratislava 1997.
 • 267 Titel, alle im gleichen Format. Privatsammlung als Grundstock der Freimaurerbiblithek in Brünn. In: Quatuor – Coronati – Berichte, Heft Nr.18, Wien 1998, s. 95 – 100.
 • František – poslední císař římský. In: Bulletin Československé napoleonské společnosti, č.6, říjen 1998, s.13 – 17.
 • Moravští židé mezi sabatiánstvím a frankismem. Brněnská židovská obec v 18. století a sekta Jakoba Franka. In: Židé a Morava. Sborník z konference konané 12. listopadu 1997 v Kroměříži. Kroměříž 1998, s. 3 – 11.
 • Dal Prusku punc veĺmoci – Tvorca mocného Pruska. In: Historická revue č.6, roč. IX, Bratislava 1998.
 • Juden in Mähren und das mährische Zentrum des Frankismus im ausgehenden 18. Jahrhundert. In: Auklärung – Revolution – Vormärz, Bd. 16 – 17, nakl. Peter Lang Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1999, s. 45 – 54.
 • Fridrich II. zvaný Veliký. In: Galerie nesmrtelných 2 – Evropané. Praha 1999, s. 47 – 55.
 • Josef II. In : Galerie nesmrtelných 2 – Evropané. Praha 1999, s. 65 – 74.
 • Rok 1805 a Střední Evropa (The Year 1805 and Central Europe). In: Sborník přednášek IV. mezinárodního napoleonského kongresu 25. – 27.5.1995, Brno Slavkov 1999, s. 7 – 17.
 • Moravská epizoda v dějinách italské karbonerie. In: Nový Mars moravicus, Brno 1999, s. 363 – 375.
 • Koniec dlhej vojny. In: Historická revue , č.4, roč.X, Bratislava 1999.
 • Maurícius. Perla Indického oceánu. In: Historická revue č.1, roč. XI, Bratislava 2000.
 • Tragický príbeh Márie Stuartovej. In: Historická revue č.3, roč. XI, Bratislava 2000.
 • Napoleon Bonaparte. In: Galerie nesmrtelných 4. Evropané. Praha 2000, s. 33 – 50.
 • Jan III. Sobieski. In: Galerie nesmrtelných 5, Evropané. Praha 2001, s.30-37.
 • Napoleonovo tažení roku 1805. In: Napoleonské války a české země. LN Praha 2001, s. 84-101, 259-261.
 • Ťaženie Napoleona I. do Ruska. In: Historická revue, č.10, roč. XI, Bratislava 2000.
 • Ako sa žilo v biedermeieri. Od Rýna po Dunaj. In: Historická revue, č.2 , roč. XII, Bratislava 2001.
 • Život v osvietenstve. Rozum na piedestali. In: Historická revue, č. 3 , roč. XII, Bratislava 2001.
 • Jak zemřel Napoleon ? In: Historický obzor , č.7-8/2001, s. 173-178.
 • Dva atentáty, které měly změnit republiku. In: Češi na cestě stoletím, Český Těšín 2001, s. 85-100.
 • Európsky duch baroka. In: Historická revue, č.4, roč. XII, Bratislava 2001.
 • Morava v třicetileté válce. In: Morava v době renesance a reformace. Moravské zemské muzeum Brno 2001, s. 68-80.
 • Ako zomrel Napoleon Bonaparte? Pátranie nadšencov, zdržanlivosť historikov. In: História, č.2, roč.II, Bratislava 2002.
 • Vztahy mezi československými lidovci a agrárníky ve třicátých letech. In: Politický katolicismus v nástupnických státech Rajousko – Uherské monarchie v letech 1918 – 1938. UP Olomouc 2001, s. 235 – 241.
 • Die Französische Revolution und die Modernisierung in den böhmischen Ländern. In: Die Französische Revolution und das Projekt der Moderne. Vergleichende Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte der Neuzeit. Bd. 14, (vyd. H.Reinalter a A.Pelinka), Wien Innsbruck 2002, s. 67 – 72.
 • Joseph Freiherr von Hormayr zu Hortenburg. Politisch-historische Schriften, Briefe und Akten (Edice, spolu s Helmutem Reinalterem),Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2003.
 • Šašo a husitské sprisahanie v Brne. In :_ História, Bratislava roč.3/2003, č.2, s. 32-33.
 • Francouzská revoluce a moravská společnost. In: Acta historica et museologica Universitatais Silesianae Opaviensis 6, Opava 2003, s. 205 – 212.
 • Rakouská cenzura, Grillparzer a král Otakar. In: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník, Brno 2003, s. 785 – 796.
 • Výjimečný život Napoleona Bonaparta. Přísně tajné (Literatura faktu) č.1, Praha 2004, s. 34 – 40.
 • Císařem Francie. Přísně tajné (Literatura faktu) č. 3, 2004, s. 19 – 26.
 • Mier zvaný prešpurský. História, č. 5 – 6, roč. 4, 2004, s. 12 – 13.
 • V časoch cholery. História, č. 9 – 10, roč. 4, s. 51, 2004, s. 9 – 11.
 • Rozhodnutie při Viedni. História, č. 11 – 12, roč. 4, 2004, s. 12 – 14.
 • Na vrcholu moci. Přísně tajné (Literatura faktu) č. 4, 2004, s. 18 – 24.
 • Moje utrpení v Trasslerově domě v Brně za přítomnosti Francouzů od 15.listopadu 1805 do 10. ledna 1806 (Kajetan Unterweger). In: Třetí koaliční válka 1805, její kořeny – její pozadí. Brno 2004, s. 365 – 384.
 • Voják. In: Člověk na Moravě v 19. Století. Brno 2004, s. 342 – 354.
 • Kriminálník. Tamtéž, s. 447 – 459.
 • Cholerová epidemie 30. let 19. století v českých zemích. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla k jeho 70. narozeninám. Brno – Olomouc 2005, s. 471 – 482.
 • Tajný spolok karbonárov. História, č. 2, Bratislava 2005, s. 11 – 13.
 • Předmluva ke knize „Rakouská c. k. armáda roku 1822.“ Brno 2005, s. 12 – 15.
 • Vzpomínky starého zbrojnoše. In: Tvarožná. 25 let rekonstrukcí bitev pod Santonem. In: Tvarožná 2005, s. 49 – 51.
 • Křenovice ve válce roku 1805. In: Křenovice. Křenovice – Brnon – Vyškov 2005, s. 141 – 148.
 • Konec jedné epochy. Slavkov a střední Evropa v roce 1805. Dějiny a současnost, č. 11 (2005), s.30 – 33.
 • Morava v roce 1805 a bitva u Slavkova. Duha, č. 4 (2005), s. 1 – 7.
 • Osudy knížete Lichnovského. Přísně tajné. Literatura faktu, č. 2 (2005), s.21 – 28.
 • Mír zvaný Prešpurský. Bulletin Čs.napoleonské společnosti, č. 32, Brno září 2005, s. 41 – 45.
 • Cholerová epidemie 30. let devatenáctého století v českých zemích. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel spolupracovníků prof.Miloše Trapla k jeho 70. narozeninám. Olomouc – Brno 2005, s. 471 – 482.
 • Bruntálská rodačka jako hvězda vídeňské divadelní scény z časů bidermeieru. In: Historie – Historica 12. Acta facultatis universitatis Ostraviensis 219, Ostrava 2005, s. 243 – 250.
 • Francouzská revoluce a problém moderny v českých zemích. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám prof. A. Skřivana – Acta universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, Praha 2005, s. 435 – 442.
 • Válka roku 1805 a její „druhý život“ aneb ošidnost historické paměti. In: Napoleonské války a historická paměť. Sborník z konference 21. – 22. 4. 2005. Brno 2005, s. 15 – 20.
 • Die mährisch-schlesische Ackerbaugesellschaft als Erbe des Gedankengutes der Freimaurerei in Mähren. In: Politische Vereine, Gesellschaften und Parteien in Zentraleuropa 1815-1848/49. Vyd.Helmut Reinalter, Europäischer Verlag der Wissenschaften Petr Lang Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2005, s.173-181.
 • Dobří bratranci karbonáři. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.1. Praha 2006, s. 7-16.
 • Slavnosť víťazov. Zrod ponapoleonskej Európy. In: História č.4. Bratislava júl/august 2006, s. 6-7.
 • Evropa roku 1805 a válka Třetí protifrancouzské koalice. In: Vojenská história, roč.10, č.2. Bratislava 2006, s. 24-30.
 • Moraviae metropolis. In: Duše Brna. Brno 2006, s.34-39. (též anglická verze The Spirit of Brno, s. 34-39)
 • Slavkov a Evropa roku 1805. In: Evropa 1805, sborník prací V. mezinár. kongresu historiků. Brno 2006, s. 7-13.
 • Detlef Jena: Die russischen Zaren in Lebensbildern. Graz-Wien 1996. In: Aufklärung-Vormärz-Revolution, Bd. 22-25. Frankfurt am Main 2006, s. 229-230.
 • Vydavatel sborníku (spolu s Jar. Kotulánem) „Evropa 1805“, 760 stran, Brno 2006.
 • Legendárny generál Laudon. In: História č.2, Bratislava 2007, s. 21-23
 • „Kníže hrál ve Vídni hlavní roli…“ (Václav Antonín Kounic). In: Osobnosti moravských dějin I., Brno 2006, s. 277-292.

 

Studie ve sbornících (spoluautor)

 • Nové úkoly dějepisného vyučování v SSSR a požadavky na nové učebnice dějepisu (spolu s B.Čerešňákem), in Sborník prací filosof. fakulty brněnské unversity, roč.XI, řada historická (C), č.9, Brno 1962.
 • Boje o Sokolnice dne 2. prosince 1805. In: Sokolnice a slavkovská bitva, Sokolnice 2000, s. 10 – 21.
 • Vojenská moc v průběhu napoleonských válek. In: Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova. Praha 2006. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti 200.výročí bitvy u Slavkova, Praha 28.-29.11.2005, s. 31-40. ISBN 80-7286-097-6.
 • Kníže hrál ve Vídni hlavní roli… In: Osobnosti moravských dějin I., Brno 2006, s. 277-292. ISBN 80-86488-38-1.

Textové kritické edice

 • Francouzi v Brně 1805. Komentovaný překlad pamětí brněnského měšťana Kajetána Unterweegera. Zájmový náklad Svazarmu Brno 1983 Rakousko, jaké je. Komentovaný překlad s poznámkovým aparátem knihy Charlese Sealsfielda. Odeon Praha 1992.

Doslovy ke knihám

 • Heslo „Brno“, doslov ke knize „Brno a okolí“ (obrazová publikace fotografií Dalibora Klusáka), Praha 1991.
 • Baron Trenck a jeho svět. Doslov ke knize Karla Richtera „Ďábel Trenck“, Středoevropské nakladatelství Ostrava 1996, s.485 – 495.
 • Princ Evžen Savojský včera a dnes. Doslov ke knize Karla Richtera „Princ Evžen Savojský – pán bitevních polí“, Akcent Třebíč 2001, s. 368 – 373.

Učebnice (spoluautor)

 • Chrestomatie k dějinám Slezska. Středisko pro vydávání pramenů Slezské univerzity Opava 1992.

Populárně vědecké práce – Knižní monografie

 • Anály ze Spálené ulice. Edice Archiv, Mladá fronta 1979, 202 stran.
 • Brněnský pitaval. Rovnost Brno 1992, 256 stran.
 • Bitva tří císařů. AVE Brno 1995, 136 stran.

Populárně vědecké práce – Články v novinách a časopisech

 • Co bude s Vlčím doupětem ? In: Brněnský večerník 26.11. 1993.
 • Tajemství hrobky Kouniců. In: Moment, č.1, Brno 1993, s.16 – 17.
 • Průhledy času: Mezi nima Babinský…In: TV Duha, č.2, roč.II.,8.-14.1. 1994.
 • Vražda ve Starém Hobzí. In: Rovnost, Brno 28.1. 1994, Rt magazin č.4.
 • Souper aneb Půlnoční večeře, In: Rovnost, Brno 8.4. 1994.
 • Brno. In: Lucelapis, občasník společnosti pro obnovu a zvelebení zámku Lednice na Moravě, Lednice 1994.
 • Krach banky Bohemia. In: Rovnost, Brno 22. 7. 1994 , Rt magazin č. 29.
 • Potrestaná v Lukovanech. In: Rovnost, Brno 29.7. 1994, Rt magazin č.30.
 • Špilberk – Castle, Fort and Museum. In: BVV Magazin IV/94, Brno 1994.
 • Smrt Sarkandrova soudce. In: Magazin RP 1.4. 1995.
 • Krysař. In: Magazin RP 2.9. 1995.
 • Braniboři v Čechách. In: Magazin Práva 17.8. 1996.
 • Smrt generála Valhuberta. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.2, Praha 1997, s. 65 – 72.
 • Co je KALF ? In: Mosty č.34, roč.6, Bratislava 19.8.1997.
 • Smutný konec hraběte z Deblína. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.1, Praha 1998, s. 34 – 38.
 • Polepšení loupežníka Babinského. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.1, Praha 2000, s. 11 – 14.
 • Atentát na dr. Kramáře. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.4, Praha 2000, s. 62 – 67.
 • Atentát na dr. Rašína. In : Přísně tajné. Literatura faktu č.5, Praha 2001, s. 52-58.
 • Kdybychom na Bílé hoře vyhráli, stejně by to skončilo špatně. Rozhovor pro deník Právo (příloha Salon) dne 2. listopadu 2000.
 • Velký politik . In: Přísně tajné. Literatura faktu č.1, Praha 2001 , s. 23 – 30.
 • Havárie. In: Přísně tajné. Literatura faktu č.3, Praha 2001, s. 13-19.
 • Jak zemřel Napoleon . Byl Napoleon zavražděn ? In: Přísně tajné. Literatura faktu č.5. Praha 2001, s. 3 – 21.
 • Panská pýcha. In: Přísně tajné. Literatura faktu č. 1, Praha 2002, s. 3 – 8.

Filmové a televizní scénáře

 • Muzeum s městem pod okny. Čs. televize 1985.
 • Slavkovské slunce. Čs. televize 1985.
 • Brno roku 1905. Čs. televize.
 • Šaty dělají člověka. Čs. televize.
 • Vranov nad Dyjí (Hrady a zámky na Dyji). ČT / ORF Wien 1988.
 • Hardegg a Riegersburg (Hrady a zámky na Dyji). ČT/ORF 1989.
 • Ve znamení džbánku a pípy. ČT 1993.
 • Příběh starého stolu (Lapidárium). ČT 1994.
 • Příběh Švédovy hlavy (Lapidárium). ČT 1995.
 • Příběhy Staré radnice. ČT 1992.
 • Brněnské morytáty. ČT 1992.
 • Brněnské refugium Oskara Maria Grafa (Das Brünner Refugium des O.M.Graf) – ARD 1992.
 • České a moravské šlechtické rody – Kounicové. Orbis video 1992.
 • České a moravské šlechtické rody – Haugwitzové z Biskupic. Orbis video 1992.
 • České a moravské šlechtické rody – Belcrediové. Orbis video 1993.
 • České a moravské šlechtické rody – Rožmberkové. Orbis video 1993.
 • České a moravské šlechtické rody – Schwarzenbergové. Orbis video 1994.
 • České a moravské šlechtické rody – Salmové. Orbis video 1994.
 • České a moravské šlechtické rody – Berchtoldové z Uherčic. Orbis video 1995.
 • České a moravské šlechtické rody – Lichtenštejnové. Orbis video 1995.
 • Následník trůnu. ČT / ORF Wien 1996.
 • Der Schwed´ ist im Land. ORF Wien 1996.
 • Cesty k sousedům I. – Weinviertel. ČT / ORF Wien 1995.
 • Cesty k sousedům II. – Waldviertel. ČT / ORF Wien 1996.
 • Cesty k sousedům III. – Údolím řeky Kampu k Dunaji. ČT / ORF Wien 1997.
 • Bitva tří císařů. TV Fatem 1996.
 • František Josef I. – soumrak jedné monarchie. ČT / ORF Wien 1996.
 • Slunce, cukr a rum. ČT. ČT 1997.
 • Slavnost trýzně – tamilský svátek kavadí. ČT 1997.
 • Číňané na Mauritiu. ČT 1997.
 • Brno – historie a současnost. TV Fatem 1996.
 • Příbeh starého pluhu (Lapidárium). ČT 1997.
 • Mauritius – perla Indického oceánu. ČT 1997.
 • Perly jižní Moravy. TV Fatem 1997.
 • Památky UNESCO na Moravě. TV Fatem 1997.
 • Nationalpark Thayatal (Národní park Podyjí). ORF Wien / ČT 1998.
 • Sůl, čaj a diamanty. ČT 1998.
 • J.J. Grázl – loupežník bez hranic (J.G. Grasel – der Räuber ohne Grenzen). ORF Wien / ČT 1999.
 • Pod bílým praporem Bourbonů. In: Program Městského divadla Brno pro hru M. Uhde – M. Štědroň „Červený a černý“,s. 30 – 42.
 • Kdo byl Napoleon Bonaparte? Tamtéž, s. 49 – 52.
 • Generál Laudon jede skrz vesnici… In: Přísně tajné (Literatura faktu), č. 3, Praha 2007, s. 8- 14. ISBN 978-80-7250-364-3, ISSN 1212-7620.
 • Kde leží Port Artur? In: Přísně tajné (Literatura faktu), č. 4, Praha 2007, s. 21 – 26. ISBN 978-80-7250-373-5, ISSN 1212-7620.

Filmové a televizní scénáře (spoluautor)

 • Zrození novodobého národa (spolu s J.Válkou a J.Kolejkou). ČT 1985.
 • Švédský ohňostroj (spolu s P. Balcárkem). ČT 1995.

Rozhlasové pořady

 • Moravský pitaval – 10 dílů , historické vyprávění. Čs.rozhlas Brno 1986 – 1987.
 • Moravské křižovatky – 6 dílů, historické vyprávění.Čs.rozhlas Brno 1987.
 • Velezrádce Riedel. Rozhlasová povídka. Čs.rozhlas Praha 1986.
 • Zlé znamení. Rozhlasová povídka Čs.rozhlas Praha 1988.
 • Slavkovské slunce. Třídílná rozhlasová dramatizace. Čs.rozhlas Praha 1989 (reprízováno 1995).
 • Kroniky měst. 10 dílů, vyprávění s hudbou a písničkami BROLNu. Český rozhlas Brno 1996.

Recenze a zprávy

 • Opavská konference o rozpadu Rakouska – Uherska. In: Časopis Matice moravské, č.1, roč. CXIII, Brno 1995, s. 224 – 227.
 • Alfred Payerleitner, Adler und Löwe. Österreich und Tschechien. Die eifersüchtige Verwandschaft. In: Bohemia, Bd.36 , Nr.1, München 1995, s. 440 – 442.
 • Günter Barudio, Paris im Rausch. Die Revolution in Frankreich 1789 – 1795. In: Jahrbuch „Aufklärung – Revolution – Vormärz“, nakl. Peter Lang Frankfurt – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1997, s. 287.
 • Berndt Jeschonnek, Revolution in Frankreich 1789 – 1795. In: tamtéž, s. 288 – 289.
 • Kulatý stůl o literatuře faktu. Rovnost, Brno 28.11.1997.
 • Brünner Veranstaltungen zum 200. Jubiläum des Staatskanzlers Wenzel Anton Fürst von Kaunitz – Rietberg. In: Jahrbuch „Aufklärung – Revolution – Vormärz“ 1997, s.140- 142.
 • Eine Brünner Historikertagung über Napoleon und seine Zeit. In: tamtéž, s.150- 151.
 • Erich Donnert (Hg.), Echo und Wirkungen der Französischen Revolution bei den slavischen Völkern und ihren Nachbarn. In: Jahrbuch “ Aufklärung – Revolution – Vormärz“, Bd.16 – 17 (l996 – 1997), s. 347 – 348.
 • Michal Wanner, Sedmiletá válka v Orientu. ČČH č. 1, roč. 2002.

Ohlasy uvedených prací

(Bylo požadováno při mém profesorském řízení) V našem oboru není dosud obvyklé sledovat systematicky citace a ohlasy na vlastní produkci. Dovídám se o nich většinou nahodile. Zodpovědně mohu říci, že jsem často úváděn a citován v publikacích, věnovaných vnitropolitickému vývoji v první ČSR, osvícensví a ohlasu Francouzské revoluce ve střední Evropě. Namátkou uvádím několik titulů, převážně knižních, kde se nacházejí odvolání na mou práci.

Rovněž uvádím dvě zahraniční recence na mou knihu o agrární straně, a to v těchto časopisech:

 • The American Historical Review, vol.96, No. 5, June, 1991, s. 911 – 912 (Radomír Luža).
 • Bohemia, Band 31, Heft 1, Mnichov 1990 , s. 197 – 199 (Peter Heumos).

Dále se odvolávám na tyto odborné publikace:

 • Antonín Klimek: Boj o Hrad I., Praha 1996.
 • J. Harna, Z.Deyl, V.Lacina: Materiály k politickým, hospodářským a sociálním dějinám Československa I.(1918 až 1929),II.(1929 – 1939), Praha 1981/82.
 • Mary Hrabik: The Czechoslovak Republican Party of Smallholders and Farmers 1918 – 1938. UMI Michigan 1990.
 • Anthony Palecek: The Rise and Fall of the Czechoslovak Agrarian Party. In: East European Quarterly, vol. V.,No.2, (June, 1971), s. 177 – 201.
 • Antonín Paleček: Antonín Švehla. Praha 1991.
 • Miloš Trapl: Politický katolicismus v Československu 1918 – 1938. Acta UP Olomouc, Praha 1990.
 • Miloš Trapl: Political Catholicism in Czechoslovakia 1918 to 1938, Columbia Unversity Press, New York 1995.
 • Die „Burg“. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, I.-II. Vyd. Karl Bosl, München – Wien 1973, 1974.
 • Aktuelle Forschungsprobleme um die Erste Tschechoslowakische Republik.Vyd. Karl Bosl, München – Wien 1978.
 • Josef Harna: Kritika ideologie a programu českého národního socialismu. Praha 1978.
 • Josef Harna: Čs. strana socialistická ve vládě a parlamentě 1918 – 1938. In: ČsČH 1972, s. 285 – 308.
 • Václav Čada: Politika Republikánské strany na počátku velké hospodářské krize. In: ČsČH 1974, s.334 – 347.
 • Vlastimil Lacina: Krize československého zemědělství 1928 až 1934 , Praha 1974.
 • Vlastimil Lacina: Zadlužení kapitalistického zemědělství v českých zemích 1918 – 1938. Praha 1978.
 • Květa Mejdřická: Listy ze stromu svobody. Praha 1989.
 • Jiří Fiala: Olomoucký pitaval. Praha 1994.
 • Pavel Macek – Lubomír Uhlíř, Dějiny policie a četnictva. I. Habsburská monarchie (l526 – 1918). Praha 1997, II. Československá republika (1918 – 1938), Praha 1999.
 • Olivier Chaline : La bataille de la Montagne Blanche, Noesis Paris 1999.
 • Daniel Miller: Antonín Švehla. Argo Praha 2000
 • Četné recenze na mé knihy v češtině, i zahraniční (zejména na knihy Republikánská strana venkovského a malorolnického lidu, Slunce nad Slavkovem a Černý den na Bílé hoře), už neuvádím…