PhDr. Karla Vymětalová, Ph. D.

dějiny starověku, latinský jazyk
+420 553 684 477, +420 553 684 111
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření 

Latinský jazyk, dějiny starověku, zejména Říma, dějiny školství, dějiny klasické filologie v českých zemích po roce 1848

Životopis 

Vzdělání:

 • 1976-1981, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie – němčina
 • 1984 doktorát, PhDr. z oboru historie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1991-1993 rozšiřovací studium: latinský jazyk na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1998 doplňovací třísemestrální studium pedagogického minima na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2016 doktorát Ph.D. z oboru československé dějiny na Filosoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě

Zaměstnání:

 • 1981-1982 středoškolský učitel na gymnáziu v Jeseníku
 • 1983-1993 odborný pracovník odd. historie – Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci
 • 1993-2002 středoškolský učitel na gymnáziu ve Šternberku
 • od 2002 odborný asistent pro dějiny starověku a latinského jazyka na ÚHV FPF Slezské univerzity v Opavě

Výběrová bibliografie

Monografie 

 • VYMĚTALOVÁ, Karla – KOVÁŘOVÁ, Stanislava: Dějiny obce Lužice. Olomouc 2002.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla (ed.): Vivat latina reserata! Sborník příspěvků ze semináře k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Opava 31. 1. – 1. 2. 2014. Opava 2014.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938. Opava 2014.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Procul ex oculis, procul ex mente. (Biografické medailony). Opava 2017.

Kapitoly v knihách 

 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Trója aneb Co zbylo z homérských hrdinů. In: Kepatová, Jana (ed.): Antika? Zajděte do kina, přečtěte román … Praha 2006, s. 23-37.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: The Fate of an Intellectual in the 1st Half of the 20th Century (Theodor Hopfner, Classical Philologist). In: Vymětalová, Karla – Jirásek, Zdeněk: Historisation of Central Europe. Opava 2014, s. 315-334.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Nihil novi sub sole! (Boj o klasické jazyky na středních školách ve 2. polovině 19. století.). In: Vymětalová, Karla (ed.): Sborník příspěvků ze semináře k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Opava 31. 1. – 1. 2. 2014. Opava 2014, s. 104-110.

 Studie v časopisech 

 • VYMĚTALOVÁ, Karla – Jirásek, Zdeněk: Klasická studia na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1882-1918. Historica Olomucensia 43, 2012, s. 129-162.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská a jeho mezinárodní aktivity v padesátých a šedesátých letech 20. století. Historica Olomucensia 45, 2013, s. 217-246.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Více nebo méně latiny? Peripetie odborných diskusí na stránkách dobového tisku o způsobu a obsahu výuky latiny na středních školách rakouské monarchie na přelomu 19. a 20. století. Historica Olomucensia 47, 2014, s. 117-145.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Výroční zprávy – fundament vědecké práce středoškolských pedagogů. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2014, s. 163-182.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Theodor Hopfner, classical Philologist at the German University in Prague. Annalecta Papyrologica vol. XXVII, 2015, s. 303-320.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Profesor dr. Franz Hochegger, řádný profesor na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, ředitel Akademického gymnázia ve Vídni. Historica Olomucensia 49, 2015, s. 73-90.
 • Haben sua fata libelli. (Osudy knih a knihoven v antice.) Historica Olomucensia 51, 2016.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Sbírka sádrových odlitků antických děl na německé filosofické fakultě v Praze. Historica Olomucensia 53, 2017, s. 177-193.
 • VYMĚTALOVÁ, Karla: Obsazování stolic klasické filologie na filosofické fakultě v Praze v letech 1849-1882. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 10, 2017, s. 89-106.