PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví, novodobé dějiny
+420 553 684 475
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Novodobé kulturní dějiny, napoleonika, empír, kulturní dědictví, historická paměť.

Životopis

Vzdělání:

 • 2000-2005: studium Mgr., Univerzita Komenského v Bratislavě, obor Historie-Estetika
 • 2005-2011: Ph.D., Historie se zaměřením na obecné dějiny, Masarykova univerzita v Brně
 • 2008-2009: IX.-VI., studium Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon, Francie (Erasmus/Sokrates)
 • 2013: PhDr., státní rigorózní zkouška, Masarykova univerzita v Brně

Zaměstnání:

 • 2006: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži – Státní zámek Buchlovice
 • 2011-2017: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, od roku 2013 územní památková správa v Praze – Státní zámek Duchcov
 • 2013-dosud: odborný asistent Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě

Řešené grantové projekty

 • „Napoleonika v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu“, dokumentace a analýza předmětů, které jsou nositeli ikonografie nebo symboliky napoleonské doby v mobiliárních fondech vybraných památkových objektů jako součást výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace NPÚ, 2014-2018 (řešitel)
 • „Napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství“ jako součást výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Národního památkového ústavu (NPÚ), 2019 dosud (řešitel)

Výběrová bibliografie 

Monografie

 • HOCHEL, Marian: Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby. Praha: Národní památkový ústav, 2022, 264 s.
 • HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. Opava: Slezská univerzita v Opavě – Praha: Togga 2020. 420 s.
 • HOCHEL, Marian – PAVLÍKOVÁ, Marta. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Praha: Národní památkový ústav 2018. 328 s.
 • HOCHEL, Marian – PAVLÍKOVÁ, Marta. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. Praha: Národní památkový ústav 2017. 328 s.
 • HOCHEL, Marian. Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově. Obrazy a dokumenty. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014. 456 s. (edice pramenů)

Kapitoly v knihách 

 • HOCHEL, Marian: O kongresu opavském, aneb když rozum, spravedlnost a humanita nevládnou. Žalobcem baron Bignon, tribun evropského konstitucionalismu. In: Hochel, Marian (ed.): Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, s. 153–184.
 • HOCHEL, Marian: Anno Domini 1820/2020. Opavský kongres a Svatá aliance na rozhraní věků. In: Hochel, Marian (ed.): Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, s. 15–31.
 • HOCHEL, Marian. Na křižovatce evropské diplomacie: „Troppau 1820“ a pokus o ustavení evropské vlády v ponapoleonské Evropě / Doba kongresová / Revoluce v Neapolsku a na Sicílii v létě 1820 / Kongresové město / Místa paměti: opavské domy a jejich obyvatelé v době kongresu / Po Opavském kongresu / Závěrem (úvodní texty kapitol) + V ateliéru Evropy: Vídeňský kongres v letech 1814–1815 / S pílí a vkusem / Campagna felice (Neapolsko, šťastná to země…) / Král „Nosál“: Ferdinand I. / Pod ochranou svaté Rozálie: revoluční Sicílie / Invencí k myšlence: Thorvaldsenova Nemesis / Na návštěvě u Schwarzenbergů: car se baví / Po stopách Argonautů: císař František I. / Kníže šarmu a obratnosti: Klemens Lothar Metternich / Muž kontrarevoluce: Friedrich von Gentz / Statečností a rozvahou: car Alexandr I. / Baron Bignon – tribun evropského konstitucionalismu / Ve znamení myrty: Lublaňský kongres v roce 1821 / Smrt velikána / Místo vavřínu pomněnka: na paměť císaře Napoleona I. In: Marian Hochel – Ondřej Haničák – Jiří Šíl – Romana Rosová et al.: Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. Opava: Statutární město Opava 2020, 17, 22–26, 28–31, 34–51, 54–61, 100–108, 136–137, 140–141, 150–151, 154–155, 158–159, 194–197, 202–205, 215–218, 236–238, 240–243.
 • HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů. In: Marian Hochel (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava: Slezská univerzita v Opavě – Praha: Togga 2019, s. 11–23.
 • HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In: Marian Hochel (ed.): Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava: Slezská univerzita v Opavě – Praha: Togga 2019, s. 133–161.
 • HOCHEL, Marian. „Glory to the Victors!“ Iconography of Napoleon´s Military Campaign 1805 and of the Battle of Austerlitz in Memorial Medaillons of the First French Empire. In: Zdeněk Jirásek – Karla Vymětalová (eds.): Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014, s. 29–76.
 • HOCHEL, Marian. Slavkov Myth and Iconography of the Revived Rome: Battle at Slavkov (Austerlitz) in the Year 1805 as a Part of Napoleon´s Victory over Dacians of Modern Days on the Vendôme Square in Paris. In: Jiří Knapík – Karla Vymětalová (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2014, s. 89–128.

Studie v časopisech 

 • HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau, Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society, No. 10, 2019–2020, s. 26–48.
 • HOCHEL, Marian. Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983, Monumentorum Custos 2019. Časopis pro památky severozápadních Čech, listopad 2020, s. 61–78
 • HOCHEL, Marian. „Planoucí hvězda, která oživuje duši.“ Ikonografie Napoleonova mesianismu ve vizuálním umění první republiky a prvního císařství ve Francii, Zprávy památkové péče, roč. 79, 2019, č. 4, s. 495–506.
 • HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace, Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech, listopad 2019, s. 77–100.
 • HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown, Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society, No. 9, December 2018, s. 51–77.
 • HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 11/2018, s. 11–38.
 • HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?, Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech, listopad 2018, s. 49–68.
 • HOCHEL, Marian. Stopy hrdinství a elegance: napoleonika a jejich odraz v historické paměti, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 8/2015, s. 75–111.
 • HOCHEL, Marian. Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 6/2013, s. 29–50.
 • HOCHEL, Marian. Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově, Monumentorum Custos 2012. Časopis pro památky severozápadních Čech, listopad 2013, č. 4, s. 35–48.
 • HOCHEL, Marian. Ve věci „hospital, Duchcov, důvěrné“, Monumentorum Custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech, listopad 2012, č. 3, s. 45–60.
 • HOCHEL, Marian. Dominique-Vivant Denon (1747–1825): Napoleon´s Chief Arts Adviser, Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society 2011, č. 11, roč. 4, s. 26–35.

Studie ve sbornících

 • HOCHEL, Marian. Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku. In: Jarmila Boboková – Jana Bakytová (eds.): Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 27–52.
 • HOCHEL, Marian. Napoleonská symbolika a význam její integrace do dekoračního slovníku empírového stylu. In: Jaroslav Kotulán – Dušan Uhlíř (eds.): Evropa 1805. Sborník prací V. Mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.–28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost 2006, s. 351–365.

Jiné publikace 

 • HOCHEL, Marian – LUKÁŠOVÁ, Eva – VACINOVÁ, Lenka. Okouzleni antikou. Stálá expozice odlitků antických soch. Zámek Duchcov. Praha: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 2017. 36 s.
 • BOLOM-KOTARI, Sixtus – FASORA, Lukáš – HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin. Dějiny 19. století pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis 2016. 183 s.
 • BOLOM-KOTARI, Sixtus – HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin. Dějiny 19. století pro střední školy – Pracovní sešit. Brno: Didaktis 2016. 120 s.
 • HOCHEL, Marian a kol.: Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova – průvodce po památkové zóně. Brno: Československá napoleonská společnost 2010. 186 s. Brno: Československá napoleonská společnost 2011; druhé, rozšířené a upravené vydání. 204 s.

Výstavy

 • HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří – VALEČEK, Michal et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie, Opavská kulturní organizace (OKO), 21. říjen 2020 – 14. březen 2021, Obecní dům, Opava (spoluautor výstavy)
 • HOCHEL, Marian – KLAPETKOVÁ, Olga – LUKÁŠOVÁ, Eva – PAVÚK, Peter – VACINOVÁ, Lenka. Okouzleni antikou – nová stálá expozice odlitků antických soch ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Státním zámku Duchcov, Národní památkový ústav – Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od 3. června 2016, Státní zámek Duchcov (kurátor a člen realizačního týmu expozice)
 • HOCHEL, Marian. Třináctá komnata Napoleonova. Výstava ze sbírek NPÚ a partnerských organizací u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a napoleonských válek v severních Čechách, 23. srpen – 28. říjen 2013, Galerie Giacomo, Státní zámek Duchcov (kurátor výstavy)