Regionální pobočka Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Opavě

Regionální pobočka Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Opavě

Regionální pobočka SH ČR v Opavě je součástí vědeckého spolku Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872). Sdružuje historiky i zájemce o historii a zaměřuje se na pořádání poznávacích výletů, komentovaných prohlídek, přednášek odborníků a dalších akcí pro studenty SU i širokou veřejnost. O plánovaných aktivitách informujeme na sociálních sítích pobočky i Ústavu historických věd a naleznete je rovněž v kalendáři na webu FPF. Studenti ÚHV FPF SU se mohou rovněž aktivně zapojovat do přípravy programu a podílet se na organizaci jednotlivých akcí. Našim cílem je poskytovat zájemcům o historii možnost, jak kvalitně strávit volný čas s historií!

 

Ze stanov vědeckého spolku Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872):

(Článek 1, odst. 3)

„SH ČR, je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii, kteří projeví zájem o činnost SHČR a chtějí přispívat k rozvoji historických oborů na území České republiky a k propagaci potřeb i výsledků jejich vědeckovýzkumné, pedagogické i kulturně výchovné a popularizační činnosti. SH ČR se hlásí svým názvem k tradicím nejstaršího českého spolku historiků, působícího v letech 1872 až 1981. SH ČR působí na celém území ČR, přičemž jeho vnitřní struktura, založená na zřizování a činnosti studentských odborů a regionálních poboček, vychází vstříc regionálním zájmům historických oborů a členstva.“

Odkaz na web SH ČR (Historický klub 1872): https://www.sdruzenihistoriku.cz/

Info na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_historik%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

Regionální pobočka SH ČR v Opavě:

Kontakty (dotazy, registrace na akce s omezeným počtem míst apod.):

Hana Komárková (hana.komarkova@fpf.slu.cz)

Facebookový profil Regionální pobočky SH ČR v Opavě (2010-2019): https://www.facebook.com/CLIOPAVIA

Facebookový profil Regionální pobočky SH ČR v Opavě (aktuální): 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558736696305