Mgr. Antonín Šimčík

muzejní konzervace
+420 553 684 485, +420 553 684 478
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
Odborné zaměření:

Problematika ochrany sbírek v muzeích – teoretická i praktická činnost v oblasti preventivní i sanační konzervace a restaurování. Dějiny muzejnictví. V současné době se jedná především o:

 • teoretické a metodické otázky ochrany muzejních sbírek; profesní etické standardy
 • metody účinné edukace v preventivní i sanační konzervaci a restaurování (blíže viz např. http://www.fpf.slu.cz/~sim20uh/su/index.html )
 • využití výpočetní techniky (aplikace metod umělé inteligence při procesu ochrany sbírek; dokumentace procesu ochrany sbírek v muzeích v prostředí aplikace ProMuzeum – průběžná inovace)
 • průběžně řešené komplexní zásahy na kovových artefaktech
 • výzkum metod ochrany sbírkových předmětů ze dřeva, s důrazem na preventivní konzervaci a netoxické sanační metody – rozpracovány jsou především technologie likvidace biologického napadení metodami šetrnými k životnímu prostředí
 • dějiny ochrany sbírek v muzeích
 • dějiny muzejního fenoménu s důrazem na Slezsko.
Kvalifikace:
 • 1996 – bakalářské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (součástí státní zkoušky byla i muzejní konzervace).
 • 1999 – magisterské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (součástí státní zkoušky byla i muzejní konzervace).
 • 2003 – kurs „Mikrobieller Befall von Kunst- und Kulturgut“ na Hornemannově institutu (UNESCO) v Hildesheimu
 • nyní – student doktorandského studia historie na Slezské univerzitě v Opavě.
Odborná praxe:
 • 1997 – laborant, Ústav historie a muzeologie, Slezská univerzita v Opavě
 • 1999 – odborný asistent, Ústav historie a muzeologie, Slezská univerzita v Opavě.
 • 2005 – technolog, Odd. péče o sbírky ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R.
 • 2006 – spolupracovník Metodického centra konzervace při TM v Brně
 • 2009 – ředitel Slezského zemského muzea