Erasmus+

Vážené studentky a studenti!

  1. kolo výběrových řízení na studentské pobyty ERASMUS+ pro letní semestr 2023/2024.
  2. kolo výběrového řízení na pobyty v rámci programu Erasmus+ bude probíhat na ÚHV do čtvrtku 12. října 2023 (včetně). Studenti, kteří mají zájem o studijní pobyt v zahraničí v LS AR 2023/2024, se mohou hlásit přes univerzitní systém ISOIS (návod pro studenty najdete zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/erasmusinformaceprostudenty).

K výběrovému řízení nahrajte do ISOISu tyto dokumenty:

dokument 1životopis (v AJ nebo relevantním jazyce – tzn., pokud žádáte o studijní pobyt na Slovensku, může být CV v češtině)

dokument 2motivační dopis – stručně uveďte, proč se mobility chcete účastnit a kterou zahraniční univerzitu a proč jste si vybrali (rozsah cca 20 vět, v AJ nebo relevantním jazyce – stejné jako u CV)

dokument 3výpis výsledků studia dostupný v IS SU

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se studia v zahraničí kontaktujte ústavní koordinátorku Hanu Komárkovou na e-mailové adrese hana.komarkova@fpf.slu.cz nebo fakultní koordinátorku Kateřinu Trembač na e-mailové adrese katerina.trembac@fpf.slu.cz.

Více zde.

Brožuru Erasmus na ÚHV je možno stáhnout také ve formátu PDF