Lidé

Oddělení historie
Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví
spolupracovníci z dalších fakultních pracovišť

PhDr. Petr Vojtal
Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

externí vyučující

Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. – VŠB – Technická univerzita Ostrava
Mgr. Lukáš Číhal – Slezské zemské muzeum
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. – Slezské zemské muzeum
PhDr. Jaromíra Knapíková – Zemský archiv v Opavě
PhDr. Eva Kolářová – Slezské zemské muzeum
Ing. Jitka Koščáková – Muzeum v Bruntále, p. o.
Mgr. Jana Koudelová, Ph.D. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
Prof. Ing. arch PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et. Ph.D. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D. – Ostravská univerzita
RNDr. Jindřich Roháček, CSc. – Slezské zemské muzeum
Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. – Zemský archiv v Opavě
Mgr. Michal Zezula, Ph.D. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

doktorandi v prezenční a kombinované formě studia