Employees

Job Title Asistentka ÚHV Email zuzana.bergrova@fpf.slu.cz TagsVedení ústavu

Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

Job Title kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku Email boguslaw.czechowicz@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie

PhDr. Dalibor Prix, CSc.

Job Title dějiny umění, památková péče Email dalibor.prix@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie

Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.

Job Title památková péče Email milos.solar@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie