Oddělení historie

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Job Title vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví, novodobé dějiny Email marian.hochel@fpf.slu.cz GroupsOddělení historie Oddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie