Sport jako podívaná:

Zrod sportovního diváctví
a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)

Řešitel: Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Projekt: GA ČR, reg. č. 19-10401S
Doba řešení: 1. 1. 2019–31. 12. 2021
Spolupráce: Dr. Stefan Zwicker

Cílem projektu je první odborné představení počátků sportovního diváctví a zrodu fanouškovské kultury v českých zemích (Československu) do roku 1945. Namísto událostní roviny dějin se výzkum zaměřuje na antropologickou dimenzi vnímání. Projekt se soustředí na sportovní diváctví a fanouškovství v české společnosti jako projev moderní masové populární kultury. Vedle tradiční metody historické hermeneutiky intenzivně využívá ikonografické materiály analyzované postupy visual studies. Projekt se zaměřuje především na fotbal jako nejpopulárnější sport, ale závěry konfrontuje i s dalšími dobově oblíbenými odvětvími. Dílčí výzkumné otázky představují:

 • zrození sportovního fanouška
 • sociální proměny sportovního publika a sektorizace sportovišť
 • soundscape sportovního stadionu
 • projevy loajality
 • projevy symbolického a fyzického násilí
 • hmotná kultura žitého světa sportovních fanoušků (fanartikl)
 • proměny vnímání sportu fanoušky
 • sportovní turismus

Publikace a ohlasy

 • M. Pelc: The World Cup Final 1934 as a Defining Moment in Czechoslovak Football Culture. Soccer & Society 23, 2022, no. 2, s. 173-186. Jsc
 • M. Pelc: Kopaná jako podívaná. Fotbalové diváctví v Praze před první světovou válkou. In: Eva Bendová – Zdeněk Hojda (eds.): Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 40. mezioborového plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň 20.-22. února 2020. Praha: Academia 2021, s. 83-95. ISBN 978-80-200-3217-1 C
 • M. Pelc: Football stadiums and the production of space in Czech Cities till 1939, The City and History 9, 2020, no. 2, s. 43-59. Jsc
 • M. Pelc: Počátky sázkových kanceláří v Československu v letech 1934-1936, Moderní dějiny 27, 2019, č. 2, s. 185-202. Jost

Veřejné prezentace a publicita

Ocenění

 • Čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky 2023 udělované 10 nejlépe hodnocených projektů v daném roce.

Citace v odborném tisku

 • Projekt citován i s odkazem na domovskou stránku projektu v impaktovaném časopise The International Journal of the History of Sport (online first, 19. 4. 2021), Jenifer Parks – Stefan Zwicker: “Revising” the sporting map of eastern Europe”, pozn. 27. IF=0,277 (2019), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09523367.2020.1879546
 • ZWICKER Stefan: Die Entwicklung des Sports nach der Besetzung des Sudetenlandes im Spiegel des Kicker, in: Lorenz Peiffer – Henry Alexander Wahlig (Hg.): „Einig. Furchtlos. Treu.“ Der Kicker im Nationalsozialismus – eine Aufarbeitung, s. 294-308.

Konference

 • M. Pelc: Kopaná jako podívaná. Zrození fotbalového diváka v Praze 1893–1914, 40. plzeňské sympozium. Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století. Plzeň 19. 2. 2020.
 • S. Zwicker: Ein Blick zu den Nachbarn. Eduard Bass’ „Klapperzahns Wunderelf“ (1922), Karl Bruckners „Die Spatzenelf“ (1948) und „Die Große Elf“ (1951), Fußball in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur „Das Runde muss ins Eckige“, 31. 1. – 2. 2. 2020, Schwabenakademie Irsee; Organizer: Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, Schwabenakademie Irsee in Kooperation mit dem Institut für Jugendbuchforschung Frankfurt am Main

TV

 • M. Pelc: Haló, zde redaktor Laufer, ČT, dokumentární film, připravili M. Červenka a R. Motyčka, 52 min., premiéra 20. 4. 2021.

Rádio

Internet

 • (připravuje se) Dokument v rámci projektu „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ pro Lucerna TV (Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě).
 • Webové stránky univerzity/fakulty (FPF SU): článek Lukáš Stavěl: Vedoucímu Ústav historických věd – Slezská univerzita v Opavě Martinu Pelcovi vyšla začátkem tohoto měsíce kniha Na football!: Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939, https://www.slu.cz/fpf/cz/aktuality/15/1879.

Zvané přednášky

 • Muži v offsidu: fikce a realita prvorepublikového fotbalového fanouškovství (Galerie výtvarného umění Cheb, doprovodná akce k výstavě Na kopané. Fotbal ve vizuálním umění od začátku 20. století do současnosti), 9. 11. 2022.