památkové péče a kulturního dědictví

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Job Title vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví, novodobé dějiny Email marian.hochel@fpf.slu.cz GroupsOddělení historie Oddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku Email ilona.matejko-peterka@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie Vedení ústavu

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Job Title muzeologie Email milos.zapletal.1@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie

Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

Job Title kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku Email boguslaw.czechowicz@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie