Employees

Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.

Job Title památková péče Email milos.solar@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Ing. et Mgr. Hana Rajhelová

Job Title restaurování Email hana.rajhelova@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Mgr. Antonín Šimčík

Job Title muzejní konzervace Email antonin.simcik@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie