Employees

Ing. et Mgr. Hana Rajhelová

Job Title restaurování Email hana.rajhelova@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie

Mgr. Antonín Šimčík

Job Title muzejní konzervace Email antonin.simcik@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie