Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

muzeologie
+420 553 684 475
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Hudební muzeologie; hudební kultura českých zemí v letech 1860–1939; Leoš Janáček; mezioborové vztahy mezi hudbou, literaturou, výtvarným uměním a dalšími oblastmi kultury; metodologie historických věd.

Životopis

Vzdělání:

 • 2017 Ph.D., hudební věda, FF Masarykovy univerzity
 • 2013 Mgr., hudební věda, tamtéž
 • 2012 Bc., teorie a dějiny filmu a AV kultury, tamtéž
 • 2011 Bc., hudební věda, tamtéž

Zaměstnání:

 • 2015–2018 Etnologický ústav AV ČR Praha
 • 2014–2015 Konzervatoř Brno

Výběrová bibliografie 

Učební texty

 • ZAPLETAL, Miloš – Markéta HANIČÁKOVÁ. Úvod do hudební muzeologie. Online učební pomůcka. Opava 2019.
 • KRÖMER, Tomáš – Dana URBÁŠKOVÁ – Miloš ZAPLETAL. Dějiny českého muzejnictví. Online učební pomůcka. Opava 2018.

Kapitoly v knihách 

 • ZAPLETAL, Miloš. On the Programmatic Character of Janáček’s Suite Compositions from the 1870s. In: Jonathan Kregor (ed.). Nineteenth-Century Programme Music: Creation, Negotiations, Reception. Turnhout 2018, s. 359–378.
 • ZAPLETAL, Miloš. Hromadné štafetové běhy v prvorepublikovém Československu. In: Bedřich Loewenstein – Milan Hlavačka – František Šístek a kol. Násilí: jiná moderna. Praha 2017, s. 185–196.
 • ZAPLETAL, Miloš. „Kulturní zbraně jsou zářivé, ale tupé.“ Několik poznámek ke vztahu Leoše Janáčka a prvorepublikové oficiality. In: Milena Bartlová (ed.). Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity. Praha 2017, s. 140–147.
 • ZAPLETAL, Miloš. From Tragedy to Romance, from Positivism to Myth: Nejedlý’s Conception of the History of Modern Czech Music. In: Sławomira Żerańska-Kominek (ed.). Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Newcastle upon Tyne 2016, s. 99–124.
 • ZAPLETAL, Miloš. V mezích socialistického realismu i proti nim. Trojanova hudba ke Starým pověstem českým. In: Lucie Česálková (ed.). Staré pověsti české. Praha 2015, s. 78–103.
 • ZAPLETAL, Miloš. Filmová hudba jako součinitel realizace menzelovské poetiky v Ostře sledovaných vlacích. In: Lukáš Skupa (ed.). Ostře sledované vlaky. Praha 2014, s. 112–135.
 • ZAPLETAL, Miloš. Disparita funkcí hudby ve „veristickém“ filmu. In: Anna Batistová (ed.). Hoří, má panenko: Barevná komedie, v níž se tancuje, krade a hasí. Praha 2012, s. 108–129.

Editorství odborné knihy

KALINA, Petr, Karel STEINMETZ, Libuše JANÁČKOVÁ, Viktor PANTŮČEK, Miloš ZAPLETAL, Jan ŽEMLA, Martin STRAKOŠ, Ivan MĚRKA, Igor FRANTIŠÁK, Jaromír JAVŮREK, Václav Metoděj UHLÍŘ a Renáta SPISAROVÁ. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava 2014.

Studie v časopisech 

 • ZAPLETAL, Miloš. Civilist Tendencies in the Inter-war Czech Music: at the Beginning of a Research. Musicologica Brunensia 54, 2019, č. 1, s. 237–251. Online zde.
 • ZAPLETAL, Miloš. Rázu církevního a při tom provanuta duchem slovanským: recepce Křížkovského cyrilometodějské kantáty. Acta historica Universitatis Silensianae Opaviensis 12, 2019, s. 51–68.
 • ZAPLETAL, Miloš. Suita a Idylla Leoše Janáčka: jejich recepce a programnost, Hudební věda 2018, č. 1, s. 57–78.
 • ZAPLETAL, Miloš. Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty, Hudební věda 2016, č. 2–3, s. 257–287.
 • ZAPLETAL, Miloš. Proměny a konstanty Helfertova psaní o Janáčkovi, Musicologica Brunensia 2016, č. 2, s. 237–271. Online zde.
 • ZAPLETAL, Miloš. Sport a česká meziválečná hudba: úvod do problematiky, Opus musicum 2016, č. 2, s. 6–40.
 • ZAPLETAL, Miloš. Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele, Musicologica Brunensia 2015, č. 2, s. 69–89. Online zde.
 • ZAPLETAL, Miloš. Akordické paralelismy a jejich funkce v Ostrčilově opeře Poupě, Hudební věda 2015, č. 3–4, s. 365–394. Online zde.
 • ZAPLETAL, Miloš. Petrželkova „Štafeta“: Madrigali sportivi ed amorosi. Opus musicum 2013, č. 6, s. 17–38.
 • ZAPLETAL, Miloš. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky, Opus musicum 2012, č. 5, s. 22–40.

Studie ve sbornících

 • ZAPLETAL, Miloš. Martyrdom and Moral Perfection: Zdeněk Nejedlý’s Conception of the Great Czech Composer. In: Vladimír Zvara – Marcus Zagorski (eds.). Musicologica Istropolitana 12: Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Bratislava: Univerzita Komenského 2016, s. 69–90.