PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

vedoucí Oddělení památkové péče a muzeologie
+420 553 684 475
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
marian.hochel@fpf.slu.cz
Datum a místo narození: 1982, Uherské Hradiště
Konzultace: ÚT 9,45-10,45, pracovna č. 210
Konzultační hodiny platí pouze v semestru,
mimo toto období jen po předchozí domluvě.

Vědecké zaměření

Novodobé kulturní dějiny, napoleonika, empír, kulturní dědictví, historická paměť.

Životopis

Vzdělání:

 • 2000-2005: studium Mgr., Univerzita Komenského v Bratislavě, obor Historie-Estetika
 • 2005-2011: Ph.D., Historie se zaměřením na obecné dějiny, Masarykova univerzita v Brně
 • 2008-2009: IX.-VI., studium Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, Lyon, Francie (Erasmus/Sokrates)
 • 2013: PhDr., státní rigorózní zkouška, Masarykova univerzita v Brně

Zaměstnání:

 • 2006: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži – Státní zámek Buchlovice
 • 2011-2017: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, od roku 2013 územní památková správa v Praze – Státní zámek Duchcov
 • 2013-dosud: odborný asistent Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě

Řešené grantové projekty

 • „Napoleonika v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu“, dokumentace a analýza předmětů, které jsou nositeli ikonografie nebo symboliky napoleonské doby v mobiliárních fondech vybraných památkových objektů jako součást výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace NPÚ, 2014-2018 (řešitel)
 • „Napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství“ jako součást výzkumného cíle „Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Národního památkového ústavu (NPÚ), 2019 dosud (řešitel)

Výběrová bibliografie 

Monografie

 • HOCHEL, Marian - PAVLÍKOVÁ, Marta. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Praha, Národní památkový ústav 2018. 328 s.
 • HOCHEL, Marian - PAVLÍKOVÁ, Marta. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. Praha, Národní památkový ústav 2017. 328 s.
 • HOCHEL, Marian. Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově. Obrazy a dokumenty. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2014. 456 s. (edice pramenů)

Kapitoly v knihách 

 • HOCHEL, Marian. „Glory to the Victors!“ Iconography of Napoleon´s Military Campaign 1805 and of the Battle of Austerlitz in Memorial medaillons of the first French Empire. In: Zdeněk Jirásek - Karla Vymětalová (eds.): Historisation of Central Europe. Opava 2014, 29-76.
 • HOCHEL, Marian. Slavkov Myth and Iconography of the Revived Rome: Battle at Slavkov (Austerlitz) in the year 1805 as a part of Napoleon´s victory over Dacians of modern days on the Vendôme square in Paris. In: Jiří Knapík - Karla Vymětalová (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000. Opava 2014, 89-128.

Studie v časopisech 

 • HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2018, č. 11, s. 11-38.
 • HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?, Monumentorum Custos. Časopis pro památky severozápadních Čech 2017, listopad 2018, s. 49-68.
 • HOCHEL, Marian. Stopy hrdinství a elegance: napoleonika a jejich odraz v historické paměti, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2015, č. 8, s. 75-111.
 • HOCHEL, Marian. Dominique-Vivant Denon známý i neznámý: arbitr, censor a Napoleonův hlavní poradce v otázkách umění a vkusu, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2013, č. 6, s. 29-50.
 • HOCHEL, Marian. Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově, Monumentorum Custos. Časopis pro památky severozápadních Čech 2012, č. 4, s. 35-48.
 • HOCHEL, Marian. Ve věci „hospital, Duchcov, důvěrné“, Monumentorum Custos. Časopis pro památky severozápadních Čech 2011, č. 3, s. 45-60.
 • HOCHEL, Marian. Dominique-Vivant Denon (1747–1825): Napoleon´s Chief Adviser in the Art, Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society 2011, č. 11, roč. 4, s. 26-35.

Studie ve sbornících

 • HOCHEL, Marian. Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku. In: Jarmila Boboková – Jana Bakytová (eds.): Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, 27-52.
 • HOCHEL, Marian. Napoleonská symbolika a význam její integrace do dekoračního slovníku empírového stylu. In: Jaroslav Kotulán – Dušan Uhlíř (eds.): Evropa 1805. Sborník prací V. Mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.–28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost 2006, s. 351-365.

Jiné publikace 

 • HOCHEL, Marian – LUKÁŠOVÁ, Eva – VACINOVÁ, Lenka. Okouzleni antikou. Stálá expozice odlitků antických soch. Zámek Duchcov. Praha: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 2017. 36 s.
 • BOLOM-KOTARI, Sixtus – FASORA, Lukáš – HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin. Dějiny 19. století pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis 2016. 183 s.
 • BOLOM-KOTARI, Sixtus – HOCHEL, Marian – KAŠKA, Václav – MARKEL, Martin – ŠAUR, Josef – VAŠÍČEK, Martin. Dějiny 19. století pro střední školy – Pracovní sešit. Brno: Didaktis 2016. 120 s.
 • HOCHEL, Marian a kol.: Bojiště bitvy tří císařů u Slavkova - průvodce po památkové zóně. Brno: Československá napoleonská společnost 2010. 186 s. Brno: Československá napoleonská společnost 2011; druhé, rozšířené a upravené vydání. 204 s.

Výstavy

 • HOCHEL, Marian – KLAPETKOVÁ, Olga – LUKÁŠOVÁ, Eva – PAVÚK, Peter – VACINOVÁ, Lenka. Okouzleni antikou – nová stálá expozice odlitků antických soch ze sbírek Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Státním zámku Duchcov, Národní památkový ústav – Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od 3. června 2016, Státní zámek Duchcov (kurátor a člen realizačního týmu expozice)
 • HOCHEL, Marian. Třináctá komnata Napoleonova. Výstava ze sbírek NPÚ a partnerských organizací u příležitosti 200. výročí bitvy u Chlumce a napoleonských válek v severních Čechách, 23. srpen - 28. říjen 2013, Galerie Giacomo, Státní zámek Duchcov (kurátor výstavy)