Employees

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Job Title vedoucí Oddělení historie, dějiny raného novověku Email igor.zmetak@fpf.slu.cz TagsOddělení historie