Employees

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Job Title novodobé dějiny Email marie.gawrecka@fpf.slu.cz GroupsFilozofická fakulta UP v Olomouci obor Historické vědy od r. 1990 Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě 2005 Doc. Filozofická fakulta UP v Oloumouci obor […]

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Job Title vedoucí Oddělení historie, dějiny raného novověku Email igor.zmetak@fpf.slu.cz TagsOddělení historie