Vedení ústavu

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Job Title vedoucí ÚHV, novodobé dějiny GroupsOddělení historie TagsOddělení historie Vedení ústavu

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie Vedení ústavu

Mgr. David Radek, Ph.D.

Job Title tajemník ÚHV, dějiny pozdního středověku GroupsOddělení historie TagsOddělení historie Vedení ústavu

Job Title Asistentka ÚHV Email zuzana.bergrova@fpf.slu.cz TagsVedení ústavu