Vedení ústavu

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Job Title vedoucí ÚHV, novodobé dějiny Email martin.pelc@fpf.slu.cz Location Opava GroupsOddělení historie TagsOddělení historie Vedení ústavu

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku Email ilona.matejko-peterka@fpf.slu.cz GroupsOddělení muzeologie památkové péče a kulturního dědictví TagsOddělení muzeologie Vedení ústavu

Mgr. David Radek, Ph.D.

Job Title tajemník ÚHV, dějiny středověku Email david.radek@fpf.slu.cz GroupsOddělení historie TagsOddělení historie Vedení ústavu

Job Title Asistentka ÚHV Email zuzana.bergrova@fpf.slu.cz TagsVedení ústavu