Výuka prof. Bogusława Czechowicze

Vážení studenti, výuku níže uvedených předmětů převezme počínaje zimním semestrem 2019/20 prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Ph.D. (Výuka je zatím v informačním systému vedena pod stávajícími vyučujícími dr. Matejko-Peterka, dr. Hochelem nebo dr. Vojtalem).

UHV / M1015 Hmotná kultura I
UHV / M0076 Dějiny hmotné kultury I
UHV / M1014 Úvod do studia hmotné kultury
UHV / M0013 Úvod do dějin hmotné kultury
UHV / D0005 Struktury všedního dne v předmoderním období

VCKDS / 00002 Kulturní dědictví v ČR

Výuka těchto předmětů začíná až od 1. října 2019!