Úspěchy studentů

Celostátní studentské vědecké konference (CSVK)

Ústav historie a muzeologie FPF SU v Opavě patří společně s Katedrou historie FF OU a Katedrou historie FF UP v Olomouci k zakladatelským pracovištím Celostátní studentské vědecké konference (CSVK), pořádané od roku 1995. Studenti ústavu se zúčastnili většiny jejích ročníků a několikrát se umístili na předních příčkách hodnocení.  V posledních letech uspěli v konkurenci studentů z celé republiky například Tomáš Rusek (dělené 2. místo, 2016), Ondřej Haničák (dělené 1. místo, 2012), Hana Komárková (dělené 3. místo, 2012). Mezi úspěšné účastníky z řad studentů ústavu patřili například Martin Čapský nebo Jiří Knapík.

Ondřej Haničák a Hana Komárková po úspěchu v roce 2012 (foto: Ivan Augustin)
Ondřej Haničák a Hana Komárková po úspěchu v roce 2012 (foto: Ivan Augustin)

 

Cena Josefa Šusty

Od roku 2000 uděluje Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) Cenu Josefa Šusty za vynikající studentské práce v oboru historie, které se vyznačují vysokou odbornou spolehlivostí, originalitou a slohovou úrovní. Posuzovány jsou práce, které se sejdou při Celostátní studentské vědecké konferenci. Toto významné ocenění dosud získali tři studenti Ústavu historických věd: Hana Miketová (2010), Viktor Pohanka (2011), Jiří Málek (2013) a Sabina Máchová (2019).