Absolventi

Naši absolventi se uplatnili například jako

 • vědecký pracovník Akademie věd ČR
 • docent na univerzitě
 • pracovník muzea (od postu dokumentátora, přes kurátora sbírky až po ředitele, od městského až po Národní muzeum)
 • pracovník v archivu (archivář, vedoucí pracovník)
 • památkář v Národním památkovém ústavu
 • pracovník v oblasti památkové péče na Ministerstvu kultury ČR
 • novinář, reportér ve veřejnoprávní televizi, redaktor zpravodajství v rozhlase
 • učitel na střední škole
 • učitel na základní škole

Kompetence, které získám

 • teoretické znalosti a praktické dovednosti v historických a příbuzných oborech
 • schopnost samostatného vyhledávání informací a jejich tvůrčího využití
 • všeobecný rozhled uplatnitelný v celé kulturní, ale i komerční sféře (cestovní ruch)
 • zahraniční zkušenosti: možnost bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů

Významní absolventi

Veronika Dulíková

Jiří Friedl

Zdeněk Kravar

Jiří Šíl

Aleš Binar

Branislav Dorko

Vojtěch Szajkó

Jan Dvořák