Přednáška Mgr. Zuzany Plachké Střípky z muzejní konzervace a restaurování – archeologické nálezy z kovu

Přednáška Mgr. Zuzany Plachké (restaurátorka Slezské zemské muzeum) Střípky z muzejní konzervace a restaurování – archeologické nálezy z kovu, se uskuteční ve čtvrtek 11.2.2021 v 16 hod prostřednictvím MS Teams. Zájemci ať kontaktují organizátorku Mgr. Hanu Rajhelovou na mailu hana.rajhelova@fpf.slu.