Přednáška „Jan Palach, Jan Zajíc a ti druzí…Fenomén tzv. živých pochodní v sovětském bloku“