Přednáška Bc. Sabiny Machové a schůze Historického klubu