Pozvánka na konferenci DRUHÝ ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ: VOJÁCI, AKTÉŘI, ÚČASTNÍCI A JEJICH PROTIVNÍCI (1939 AŽ 1945)

​KATEDRA TEORIE VOJENSTVÍ

Fakulty vojenského leadershipu

Univerzity obrany v Brně

si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference

OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT

Konference se uskuteční ve dnech 20.-21. září 2022
na Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno;

a bude věnována tématu

DRUHÝ ČESKOSLOVENSKÝ ODBOJ:
VOJÁCI, AKTÉŘI, ÚČASTNÍCI A JEJICH PROTIVNÍCI (1939 AŽ 1945)

Jednotlivé sekce jsou následující:

Československý odboj doma i v zahraničí
Česká a slovenská společnosti mezi odbojem a kolaborací
Válečné hospodářství, politika a státní správa na území okupovaného
Československa i v exilu
Ozbrojené síly a represivní aparát okupačního režimu

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina a polština.


Kontakt a informace
doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.
ales.binar@unob.cz / +420 973 443 183 / +420 721 872 119

Termíny
Pro zaslání přihlášky na konferenci a anotace příspěvku: 31. května 2022
Pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie: 31. října 2022

Bližší informace na stránkách konference: 

https://www.unob.cz/fvl/struktura/k105/Stranky/Konference_2022.aspx