Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy

Hochel, Marian (ed.): Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, 293 s. ISBN 978-80-7510-499-1.

Od 23. října do 24. prosince 1820 se uskutečnil v Opavě kongres Svaté aliance. Do slezského města na periférii habsburské monarchie se tehdy sjeli tři evropští panovníci se svými diplomaty. Město svůj úkol důstojně splnilo a přivítalo řadu zámožných hostů. Stěžejní roli na kongresu sehráli zástupci Rakouska a Ruska. Předmětem jednání byla především situace a revoluční hnutí na jihu Itálie, jež vedlo k ustavení Království obojí Sicílie na konstitučních základech. Výzkum realizovaný ke 200. výročí Opavského kongresu poodhalil množství cenných pramenů s vazbou k této dějinné události, uchovávaných v domácích i zahraničních paměťových institucích. Výsledkem mezinárodního dialogu historiček a historiků je tato kniha přinášející řadu nových poznatků. Interpretace a reinterpretace Opavského kongresu poukázaly na jeho význam „mezi časy“ nejen v dějinách města a regionu, ale i v historické paměti a mezinárodním kontextu.