Nová publikace Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945

Miloš Zapletal, Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945

Kniha podává stručné dějiny hudebně-muzeologického myšlení od 18. století do roku 1945, jak se rozvíjelo ve třech v zásadě nezávislých liniích. První linie reflektovala muzealizaci hudebnin (hudebních textů a textů o hudbě) a souvisela především s rozvojem hudebního dějepisectví. Druhá linie se vztahovala k muzealizaci hudebních nástrojů a dodnes úzce souvisí s organologií. Třetí – nejméně rozvinutá – linie se zaměřovala na monografická hudební muzea, tj. především památníky skladatelů.