Moderní Evropan první poloviny 19. století

Slezská univerzita v Opavě a nakladatelství Togga v Praze vydávají v těchto dnech novou knihu „Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře“. Autorský tým, sestávající z historiků a historiček z České a Slovenské republiky pod vedením Mariana Hochela z Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě, hledá v této knize profil moderního Evropana z období „mezi časy“ a na bázi interdisciplinárního výzkumu osvětluje proces rodící se moderní Evropy i společné evropské myšlenky v prvních desetiletích „dlouhého“ 19. století. Kniha je poctou emeritnímu profesorovi a výjimečnému historikovi Dušanu Uhlířovi k jeho významnému životnímu jubileu. Ideální dárek pod vánoční stromeček!