Konference Pět století slezské reformace

K připomenutí 500. výročí konverze Fridricha II. Lehnického (1523)

Konference „Pět století slezské reformace,“ pořádaná Ústavem historických věd, představuje unikátní příležitost k hlubšímu porozumění a reflexi nad klíčovými událostmi spojenými s reformačními hnutími ve Slezsku. V centru pozornosti této konference stojí významný mezník – 500. výročí konverze Fridricha II. Lehnického v roce 1523. Tento okamžik měl zásadní dopad na náboženskou a kulturní podobu regionu, a konference si klade za cíl prozkoumat a rozšířit naše znalosti o tomto významném historickém okamžiku. Odborníci, historici a výzkumníci se sejdou, aby diskutovali o dopadech reformačních idejí na Slezsko a rozvinuli hlubší pochopení historických a kulturních proměn, které tato konverze iniciovala. Konference představuje jedinečnou platformu pro sdílení poznatků a názorů, které nám pomohou lépe pochopit pět století trvající dědictví slezské reformace.