Exkurze Vídeň 10. 10. – 13. 10.2022

Po pandemické odmlce se studenti historie vydali do Vídně

(10. 10. – 13. 10.2022)

Posluchači Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě se po dlouhé odmlce znovu vydali za poznáním v rámci plánovaných exkurzí – tentokrát do Vídně.

Program byl jako tradičně velmi nabitý a bohatý, kdy každý z účastníků měl možnost „přijít si na své“. Cesta studenty zavedla například do Císařské klenotnice, kde měli možnost si podrobně prohlédnout korunovační klenoty a další významné předměty. Navštívili rovněž Papyrusmuseum, ve kterém se setkali s mnoha zachovalými dokumenty v rámci největší sbírky papyru, ta studentům přiblížila každodenní život ve starověkém Egyptě.

V rámci programu jsme si prohlédli neodmyslitelný Stephansdom, Schönbrunn a Belvedere, seznámili se  dílem významného architekta Hundertwassera. Hodně inspirativní byla návštěva konzervátorského pracoviště Universität fur angewandte Kunst, kterým nás provedla Dr. Tanja Bayerová.

V neposlední řadě studenti strávili nejvíce času ve Weltmuseu, které se řadí mezi jedno z nejvýznamnějších etnologických muzeí na světě a největší svého druhu v Rakousku. Studenti v průběhu exkurze přednášeli své seminární práce, které měly přiblížit vždy určitou část programu ve Vídni. Exkurze přinesla pro všechny účastníky mnoho zážitků a důležitých poznatků pro studium i odborný rozvoj v jednotlivých oborech.

V rámci tohoto krátkého příspěvku bych velmi ráda poděkovala PhDr. Karle Vymětalové, Ph.D. a Mgr. Igoru Zmetákovi, Ph.D., za skvělou organizaci a celkové odborné vedení naší exkurze.

Michaela Pecinová