Den otevřených dveří na Ústavu historických věd 11. 3. 2023

Ústav historických věd se i letos zapojuje do programu dne otevřených dveří na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, který se koná v sobotu 11. března 2023. ÚHV zajišťuje následující akce:

10:00 až 13:00 (foyer budovy Masarykova 37) – prezentační stánek ÚHV s ukázkami publikací a dalšími informacemi o studiu na ÚHV; Vaše dotazy zodpoví studentští zástupci a Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.

10:00 až 13:00 (přízemí budovy Masarykova 37) – průběžně můžete navštívit laboratoře Konzervátorského centra při ÚHV s odborným výkladem Mgr. Ing. Hany Rajhelové

11:00 Hauerova 4 (kinosál), představení nového bakalářského profesního studijního programu Historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin garantem studijního programu Mgr. Milošem Zapletalem, Ph.D. (následovat bude projekce studentských filmů Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby)