Celostátní studentská vědecká soutěž Historie 2023

Celostátní studentská vědecká soutěž Historie 2023 se uskuteční ve dnech 20. – 21. dubna 2023 v Ostravě na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Všichni zájemci z řad studentů, kteří uvažují o účasti a chtěli by prezentovat svůj výzkum (BP, DP), se mohou hlásit e-mailem vedoucímu ústavu M. Pelcovi nebo H. Komárkové. Upozorňujeme, že soutěžní práci je nutné v písemné podobě zaslat nejpozději do konce února 2023. Více informací najdete v přiložené pozvánce a statutech soutěže.

Pozvánka

Statuta