David Radek

Vážení studenti, výuku níže uvedených předmětů převezme počínaje zimním semestrem 2019/20 prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Ph.D. (Výuka je zatím v informačním systému vedena pod stávajícími vyučujícími dr. Matejko-Peterka, dr. Hochelem nebo […]