Sport jako podívaná:

Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)

Řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Projekt: GA ČR, reg. č. 19-10401S
Doba řešení: 1. 1. 2019–31. 12. 2021
Spolupráce: Dr. Stefan Zwicker

Cílem projektu je první odborné představení počátků sportovního diváctví a zrodu fanouškovské kultury v českých zemích (Československu) do roku 1945. Namísto událostní roviny dějin se výzkum zaměřuje na antropologickou dimenzi vnímání. Projekt se soustředí na sportovní diváctví a fanouškovství v české společnosti jako projev moderní masové populární kultury. Vedle tradiční metody historické hermeneutiky intenzivně využívá ikonografické materiály analyzované postupy visual studies. Projekt se zaměřuje především na fotbal jako nejpopulárnější sport, ale závěry konfrontuje i s dalšími dobově oblíbenými odvětvími. Dílčí výzkumné otázky představují:

  • zrození sportovního fanouška
  • sociální proměny sportovního publika a sektorizace sportovišť
  • soundscape sportovního stadionu
  • projevy loajality
  • projevy symbolického a fyzického násilí
  • hmotná kultura žitého světa sportovních fanoušků (fanartikl)
  • proměny vnímání sportu fanoušky
  • sportovní turismus