Erasmus+

Vážené studentky a studenti!

Vyhlašujeme výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS + na akademický rok 2021/2022 (zimní i letní semestr).

V tabulce „BILATERÁLNÍ SMLOUVY FPF SU 2020 – 2021“ naleznete bližší informace o destinacích/institucích, kam můžete vyjet, a počtech studentů, které jsou pro jednotlivé instituce v rámci bilaterálních smluv plánovány.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY INFORMAČNÍCH SCHŮZEK:

  • WORKSHOP Oddělení pro vědu a zahraniční styky FPF10.3. 2021, 13:30 hod (podrobnosti zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/udalost/15/350
  • WORKSHOP ÚHV (bližší informace o podmínkách studia na partnerských univerzitách, podmínky plnění studijních povinností doma i v zahraničí, praktické rady a zkušenosti) – pondělí 22. 3. 2021 ve 13:00 hod prostřednictvím MS Teams (odkaz na tým viz níže).

Datum podání přihlášky do výběrového řízení na pobyty ERASMUS+ je stanoveno na pondělí 29. 3. 2021. Životopis, motivační dopis (obojí v cizím jazyce odpovídajícím vybrané zahraniční univerzitě) a výpis studijních výsledků zasílejte na e-mailovou adresu hana.komarkova@fpf.slu.cz. Pro případné konzultace slouží skupina „VŘ na pobyty ERASMUS+/ÚHV“ v aplikaci MS TEAMS.

Odkaz na tým:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3c11ffb28f3456598830bb0c42a2d35%40thread.tacv2/conversations?groupId=3f208572-e5ff-43b1-84ae-f4a0eb0803c3&tenantId=a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f

Výběrové řízení proběhne v úterý 30. 3. 2021 od 11:30 hod prostřednictvím aplikace MS Teams. O podrobnostech VŘ budou zájemci předem informováni.

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se studia v zahraničí kontaktujte ústavní koordinátorku Hanu Komárkovou na e-mailové adrese hana.komarkova@fpf.slu.cz.

Více zde!