Workshop: Speciální techniky konzervace a restaurování vybraných organických materiálů  19. 10. 2022

Workshop: Speciální techniky konzervace a restaurování vybraných organických materiálů

 19. 10. 2022, ÚHV FPF SLU, Masarykova 37 Opava, učebna LMUZ

 Lektoři: Bc. Martin Polášek (SZM) a Mgr. Martina Hollá (SZM)

 

Anotace: Cílem workshopu je seznámení s vybranými speciálními technikami při konzervaci a restaurování uměleckořemeslných předmětů z organických materiálů. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými aspekty vedení odborného zásahu na historickém nábytku, obrazových rámech, papíru nebo textilních fragmentech a pod vedením zkušených restaurátorů si budou moci vybrané techniky prakticky vyzkoušet.

 Program:

14:00 – 14:10 Zahájení workshopu (Mgr. Hana Rajhelová).

14:10 – 15:00 Teoretické seznámení s problematikou konzervace a restaurování organických materiálů (Bc. Martin Polášek, Mgr. Martina Hollá).

15:00 – 16:30 Praktické ukázky ošetření papíru a textilních fragment. (Mgr. Martina Hollá).

16:30 – 18:00 Praktické ukázky ošetření obrazových rámů a historického nábytku. (Bc. Martin Polášek).

18:00 – 18:50 Diskuze účastníků k demonstrovaným postupům.

18:50 – 19:00 Ukončení workshopu.

 Zájemci o účast na workshopu kontaktujte Mgr. Hanu Rajhelovou na hana.rajhelova@fpf.slu.cz.