Workshop Moderní Evropan 1. poloviny 19. století k životnímu jubileu emeritního profesora Dušana Uhlíře

Ve středu 28. listopadu 2018 se konal v Schösslerově salonku Obecního domu v Opavě mezinárodní workshop „Moderní Evropan 1. poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?“ u příležitosti významného životního jubilea emeritního profesora Dušana Uhlíře, jenž obdržel od svých kolegů z Ústavu historických věd (ÚHV) FPF SU symbolicky sošku císaře Napoleona I. za celoživotní přínos historickým vědám. Akci zahájil vedoucí ÚHV prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.; akci moderoval PhDr. Marian Hochel, Ph.D. V průběhu programu následovaly příspěvky jednotlivých účastníků workshopu z univerzitních a akademických pracovišť z České a Slovenské republiky, na které navazovala diskuse všech účastníků. Ústředním tématem setkání byly otázky, jakou perspektivu nabízela modernímu občanu napoleonská a ponapoleonská Evropa, zda byla tato Evropa jednotná nebo rozdělená, které osobnosti, události či fenomény přispěly na prahu zrození moderní doby k formování obrazu moderního Evropana a zda má idea evropské identity své kořeny ve vizích napoleonské či ponapoleonské Evropy.Workshop završila komentovaná prohlídka stálé expozice „Cesta města“ Opavské kulturní organizace (OKO) a temporální výstavy „700 let Opavského knížectví“ v opavském Obecním domě. Akci fotograficky zachytil MgA. Michal Berger.