Výběrové řízení Erasmus+

Vážené studentky a studenti!

Vyhlašujeme výběrové řízení na studentské mobility v rámci programu ERASMUS + na akademický rok 2022/2023 (zimní i letní semestr).

V tabulce „BILATERÁLNÍ SMLOUVY FPF SU 2022 – 2023“ naleznete bližší informace o destinacích/institucích, kam můžete vyjet, a počtech studentů, které jsou pro jednotlivé instituce v rámci bilaterálních smluv plánovány.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Mezní datum podání přihlášky do výběrového řízení na pobyty ERASMUS+ je stanoveno na čtvrtek 31. 3. 2022.

Životopis, motivační dopis (obojí v cizím jazyce odpovídajícím vybrané zahraniční univerzitě) a výpis studijních výsledků nahrává zájemce o mobilitu spolu s přihláškou přímo do univerzitního systému ISOIS (podrobné návody naleznete zde: https://www.slu.cz/fpf/cz/erasmusinformaceprostudenty).

Vyhodnocení přihlášek proběhne v pátek 1. 4. 2022 prostřednictvím aplikace ISOIS. O výsledcích VŘ budou zájemci informováni.

V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů týkajících se studia v zahraničí kontaktujte ústavní koordinátorku Hanu Komárkovou na e-mailové adrese hana.komarkova@fpf.slu.cz nebo fakultní koordinátorku Kateřinu Knoppovou na e-mailové adrese katerina.knoppova@fpf.slu.cz.

Více zde.

Brožuru Erasmus na ÚHV je možno stáhnout také ve formátu PDF