Nabízené obory

Historické obory

Bakalářské studium

 • Historie
 • Historie v kombinaci (s Angličtinou / Němčinou / Českým jazykem a literaturou)
 • Historie –Muzeologie viz Obory muzeologie a památkové péče
 • Historie –Památková péče viz Obory muzeologie a památkové péče
 • Kulturní dědictví v regionální praxi

Magisterské (navazující) studium

 • Historie
 • Historie – Muzeologie – viz Obory muzeologie a památkové péče
 • Kulturní dědictví v regionální praxi

Obory muzeologie a památkové péče

Bakalářské studium

 • Historie – Muzeologie
 • Muzeologie v kombinaci s jiným studijním oborem
 • Historie – Památková péče

Magisterské (navazující) studium

 • Historie – Muzeologie

Doktorské studium (Ph.D.)

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Badatelsky se pracovníci ústavu specializují například na:

 • dějiny Slezska (historie a kulturní dědictví)
 • dějiny volného času (dějiny každodennosti a sportu)